Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Proposta entà milhorar era N-230, presentada en Parlament.

A LA MESA DEL PARLAMENT Francesc Boya i Alòs, Antoni Siurana i Zaragoza, Marta Camps i Torrents, Ramon Vilalta i Oliva, Joaquim Llena i Cortina, diputats del Grup Socialista Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva tramitació […]

CiU ens vol petits i dominats.

Un dels greus inconvenients de passar 23 anys en el poder és que la sequera d’idees i d’iniciatives et converteix en pou sec i terra erma . Aquest és, des de fa temps, un dels problemes, amb tints de drama, que viu Convergència i Unió.