Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi presenta una proposició no de llei que insta al Govern català a impulsar la travessia ferroviària del Pirineu central

La proposició insta al Govern de la Generalitat a dur a terme les iniciatives oportunes davant les institucions europees, el Govern de l’estat i, si és necessari, els acords amb el Govern aragonès a fi de tirar endavant aquesta línia. Aquesta línia estaria dedicada exclusivament al transport de mercaderies i permetria descongestionar el tràfic pesant […]

El PSC exige habilitar una línea de carga en el Pirineo central (Diari La Mañana)

BARCELONA.- La comisión de política territorial del Parlament tiene previsto debatir hoy una proposición no de ley de PSC-CpC que insta a la Generalitat a promover la construcción de una travesía ferroviaria del Pirineo central destinada al transporte de mercancías. El diputado socialista Paco Boya exigió ayer a través de un comunicado un acuerdo francoespañol […]