Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi presenta una proposició no de llei que insta al Govern català a impulsar la travessia ferroviària del Pirineu central

La proposició insta al Govern de la Generalitat a dur a terme les iniciatives oportunes davant les institucions europees, el Govern de l’estat i, si és necessari, els acords amb el Govern aragonès a fi de tirar endavant aquesta línia.

Aquesta línia estaria dedicada exclusivament al transport de mercaderies i permetria descongestionar el tràfic pesant al Pirineu que actualment és de 16.000 camions diaris. El tràfic ferroviari de mercaderies suposa el 3-4%.

Aquesta nou eix ferroviari passa per sota de la vall de Biescas –fet que implicaria la construcció d’un túnel de cota baixa-, té 25 quilòmetres de llargària i el cost estimat és de 5 mil milions d’euros, el 20 per cent del qual podria ser assumit per la Unió Europea.

El diputat Francesc X. Boya recorda que ‘davant el dèficit de comunicacions i d’estrangulació dels fluxos comercials, la Comissió Europea ha aprovat recentment impulsar la construcció d’una línia ferroviària de gran capacitat per a transport de mercaderies mitjançant una travessia central dels Pirineus’.

Per tirar endavant aquest projecte, ‘cal que els estats espanyol i francès signin un acord que faciliti aquesta connexió per, juntament amb els eixos de la Jonquera i Irún, es pugui garantir l’absorció de l’important creixement del trànsit pesat que registren les carreteres del Pirineu.

Actualment les comunicacions són insuficients per absorbir aquest trànsit i en moltes de les carreteres el trànsit de camions de gran tonatge és insostenible. A més, segons Boya, l’ampliació de les actuals carreteres pot comportar molt especialment en l’Alt Pirineu greus impactes ecològics.

Aquesta proposició no de llei es presentarà demà dimecres en el transcurs de la comissió de Política Territorial del Parlament.

Per ampliar aquesta informació podeu posar-vos en contacte amb el diputat Francesc X. Boya al mòbil 649 98 51 84.