Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi insta al Govern a aprovar una moratòria per requalificar la zona de la Vall de Ruda, a la cota 1500 de Baqueira Beret

La revisió prevista del pla especial del sector Baqueira Cota 1500 inclou el compliment d’un conveni signat durant la tardor del 2001 entre l’empresa Baqueira Beret i l’Ajuntament de Naut Aran segons el qual el consistori compensava a l’estació d’esquí la renúncia a urbanitzar les seves propietats a la cota 1900 de Orri –tal i com s’havia establert en un pla general d’urbanisme datat l’any 1966- per la requalificació de 65.000 metres quadrats a la cota Baqueira 1500.

Aquesta requalificació suposa la construcció en aquesta zona de la vall de Ruda de 800 places hoteleres –que podrien incrementar-se-, 2.500 places de vivenda de segona residència i 8.000 metres quadrats de zona comercial.

Tenint en compte l’imminent redacció per part del departament de Política Territorial d’un Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran, el grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi ha presentat avui en el si de la comissió de Política Territorial una proposició no de llei en la que es demanava una moratòria en la requalificació del sector de la Ruda ja que ‘aquest pla territorial parcial ha de tenir com a objectiu definir els paràmetres sobre els quals l’administració ha d’actuar per conduir el desenvolupament territorial vers un procés de sostenibilitat’.

Per tal de no perjudicar els interessos de l’empresa Baqueira Beret i el futur dels possibles projectes al voltant de l’esquí, la comissió de Política Territorial ha acordat finalment posposar l’aprovació de la proposició no de llei sobre la moratòria anteriorment mencionada i condicionar-la als acords que puguin sorgir d’una reunió amb seu parlamentària entre les diverses institucions i els representants polítics.

Segons el diputat aranès Francesc X. Boya, ‘nosaltres no ens oposem a la urbanització per part de l’empresa Baqueira Beret a la cota 1500 però volem que les condicions urbanístiques siguin la conseqüència d’un planejament racional i que s’atengui a criteris d’equilibri territorial, de sostenibilitat i de defensa del petit empresari del sector turístic. Per tant el que reclamem és un Pla amb visió territorial del conjunt de l’Aran que determini els paràmetres que ha de tenir en compte la actuació urbanística més important que s’ha fet mai a l’Aran’.

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb el diputat Francesc X. Boya al mòbil 649 98 51 84.

Lleida, 6 de març de 2002