Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UA mòstre era sua preocupacion peth barrament deth parcatge dera rotonda de Bossòst

Eth grop municipau inste ar Ajuntament de Bossòst a recuperar er acòrd de loguèr entar emplec deth parcatge.

Eth grop municipau d’Unitat d’Aran en Bossòst a mostrat era sua preocupacion peth barrament deth parcatge dera rotonda causat aguesta setmana pera manca d’acòrd entre er Ajuntament e era proprietat deth terren. Per açò, UA inste ar Ajuntament de Bossòst a que recupère era negociacion e artenhe un nau acòrd que permete garantir er emplec de parcatge disuasòri, en aguesta zòna plaçada ena entrada sud dera poblacion pera carretèra N-230.

Bossòst dispause de pòques places de parcatge, e era pèrta d’aguesta parcèla entad aguest emplec, ena entrada dera localitat e as pòrtes der ostieu, ei un còp dur ara mobilitat des nòsti visitaires. En aguest sens, cau rebrembar que pendent eth mandat d’UA se barrèc un acòrd de loguèr damb era proprietat entà garantir aguest emplec e que coma quinsevolh convèni requerís capacitat de dialòg e negociacion, vertuts que li an mancat aguest còp ar actuau govèrn der Ajuntament de Bossòst, pr’amor qu’a hèt deishadèsa des sues foncions en ua des matèries mès sensibles e importantes entara prosperitat deth municipi.

Val d’Aran, 20 de junh de 2024

UA muestra su preocupación por el cierre del párking de la rotonda de Bossòst

El grupo municipal insta al Ayuntamiento de Bossòst a recuperar el acuerdo de alquiler para el uso de aparcamiento.

El grupo municipal de Unitat d’Aran en Bossòst ha mostrado su preocupación por el cierre del párking de la rotonda causado esta semana por la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y la propiedad del terreno. Por eso, UA insta al Ayuntamiento de Bossòst a que recupere la negociación y alcance un nuevo acuerdo que permita garantizar el uso de aparcamiento disuasorio, en esta zona situada en la entrada sur de la población por la carretera N-230.

Bossòst dispone de pocas plazas de aparcamiento, y la pérdida de esta parcela para este uso, en la entrada de la localidad y a las puertas del verano, es un golpe duro a la movilidad de nuestros visitantes. En este sentido, hay que recordar que durante el mandato de UA se cerró un acuerdo de alquiler con la propiedad para garantizar este uso y que como cualquier convenio requiere capacidad de diálogo y negociación, virtudes que le han faltado esta vez al actual gobierno del Ayuntamiento de Bossòst, ya que ha hecho dejadez de sus funciones en una de las materias más sensibles e importantes para la prosperidad del municipio.

Val d’Aran, 20 de junio de 2024

UA mostra la seva preocupació pel tancament del pàrquing de la rotonda de Bossòst

El grup municipal insta l’Ajuntament de Bossòst a recuperar l’acord de lloguer per l’ús d’aparcament.

El grup municipal d’Unitat d’Aran a Bossòst ha mostrat la seva preocupació pel tancament del pàrquing de la rotonda causat aquesta setmana per la manca d’acord entre l’Ajuntament i la propietat del terreny. Per això, UA insta a l’Ajuntament de Bossòst a que recuperi la negociació i arribi a un nou acord que permeti garantir l’ús d’aparcament dissuasori, en aquesta zona situada a l’entrada sud de la població per la carretera N-230.

Bossòst disposa de poques places d’aparcament, i la pèrdua d’aquesta parcel·la per a aquest ús, a l’entrada de la localitat i a les portes de l’estiu, és un cop dur a la mobilitat dels nostres visitants. En aquest sentit, cal recordar que durant el mandat d’UA es va tancar un acord de lloguer amb la propietat per garantir aquest ús i que com qualsevol conveni requereix capacitat de diàleg i negociació, virtuts que aquesta vegada han faltat a l’actual govern de l’Ajuntament de Bossòst, ja que ha fet deixadesa de les seves funcions en una de les matèries més sensibles i importants per a la prosperitat del municipi.

Val d’Aran, 20 de juny de 2024