Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UA demane era melhora dera carretèra C-28 entre Vielha e Baqueira

·        Eth grop ena Deputacion de Lleida presente ua mocion que reclame un plan de mobilitat entad aguesta via dera Generalitat.

Eth grop d’Unitat d’Aran ena Deputacion de Lleida a presentat ua mocion entà demanar ara Generalitat era melhora dera C-28 en tram comprenut entre Vielha e Baquèira, e enes trams que manquen entre eth Pòrt dera Bonaigua e Esterri d’Àneu, e aplicar es mesures de besonh entà garantir ua mobilitat segura, fluïda e sostenibla. En aguest sens, UA reclame era dotacion d’un plan especific d’infraestructures e mobilitat entàs territòris deth Pirenèu afectadi pes accèssi entàs estacions d’esquí, que compde damb es institucions deth territòri, coma eth Conselh Generau d’Aran.

Era carretèra C-28 constitusís un des èishi vertebradors der hilat de carretères deth Pirenèu, e en concrèt, un accès vitau entara societat e era economia dera Val d’Aran e eth Pallars Sobirà. Totun, “enes darrèri ans, aguesta via a estat objècte de diuèrses melhores, en tram deth Pòrt dera Bonaigua, mès non atau en tram de Vielha – Baquèira”, segontes era mocion.

UA enten qu’aguest tram da accès a un des punts mès dinamics deth Pirenèu, sustot en iuèrn, pr’amor qu’ei era unica via d’accès entara estacion d’esquí de Baqueira Beret, deth sòn principau nuclèu urban e des vilatges comprenudi entre es municipis de Naut Aran e Vielha Mijaran, que patissen fòrça viatges situacions de collapse persistent de transit en diuèrsi dies e ores punta pendent era sason d’esquí.

“Aguest hèt indique qu’era evolucion dera destinacion toristica, referenta en encastre des espòrts de nhèu, non a anat acompanhada dera melhora de besonh en encastre des infraestructures e era mobilitat publiques que vertèbren eth territòri e dan servici as sòns usatgèrs”, indique eth tèxte presentat.

                                                                       Val d’Aran, 19 de mai de 2022

UA pide la mejora de la carretera C-28 entre Vielha y Baqueira

       El grupo en la Diputación de Lleida presenta una moción que reclama un plan de movilidad para esta carretera de la Generalitat.

El grupo de Unitat d’Aran en la Diputación de Lleida ha presentado una moción para pedir a la Generalitat la mejora de la C-28 en el tramo comprendido entre Vielha y Baqueira, y en los tramos que faltan entre el Puerto de La Bonaigua y Esterri d’Àneu, y aplicar las medidas necesarias para garantizar una movilidad segura, fluida y sostenible. En este sentido, UA reclama la dotación de un plan específico de infraestructuras y movilidad para los territorios del Pirineo afectados por los accesos a las estaciones de esquí, que cuente con las instituciones del territorio, como el Conselh Generau d’Aran.

La carretera C-28 constituye uno de los ejes vertebradores de la red de carreteras del Pirineo, y en concreto, un acceso vital para la sociedad y la economía del Valle de Aran y el Pallars Sobirà. Aun así, “en los últimos años, esta vía ha sido objeto de diversas mejoras, en el tramo del Puerto de La Bonaigua, pero no en el tramo de Vielha – Baqueira”, según la moción.

UA entiende que este tramo da acceso a uno de los puntos más dinámicos del Pirineo, sobre todo en el invierno, debido a que es la única vía de acceso a la estación de esquí de Baqueira Beret, de su principal núcleo urbano y de los pueblos comprendidos entre los municipios de Naut Aran y Vielha Mijaran, que padecen muchas veces situaciones de colapso persistente de tránsito en los diversos días y horas punta durante la temporada de esquí.

“Este hecho indica que la evolución del destino turístico, referente en el ámbito de los deportes de nieve, no ha ido acompañada de la mejora necesaria en el ámbito de las infraestructuras y la movilidad pública que vertebran el territorio y dan servicio a sus usuarios”, indica el texto presentado.

                                                                       Val d’Aran, 19 de mayo de 2022

UA demana la millora de la carretera C-28 entre Viella i Baqueira

·        El grup a la Diputació de Lleida presenta una moció que reclama un pla de mobilitat per a aquesta carretera de la Generalitat.

El grup d’Unitat d’Aran a la Diputació de Lleida ha presentat una moció per demanar a la Generalitat la millora de la C-28 al tram comprès entre Vielha i Baqueira, i als trams que falten entre el Port de la Bonaigua i Esterri d’Àneu i aplicar les mesures necessàries per garantir una mobilitat segura, fluida i sostenible. En aquest sentit, UA reclama la dotació d’un pla específic d’infraestructures i mobilitat per als territoris del Pirineu afectats pels accessos a les estacions d’esquí, que compti amb les institucions del territori, com el Conselh Generau d’Aran.

La carretera C-28 constitueix un dels eixos vertebradors de la xarxa de carreteres del Pirineu i, en concret, un accés vital per a la societat i l’economia de la Vall d’Aran i el Pallars Sobirà. Tot i així, “en els darrers anys, aquesta via ha estat objecte de diverses millores, al tram del Port de la Bonaigua, però no al tram de Viella – Baqueira”, segons la moció.

UA entén que aquest tram dóna accés a un dels punts més dinàmics del Pirineu, sobretot a l’hivern, ja que és l’única via d’accés a l’estació d’esquí de Baqueira Beret, del nucli urbà i dels pobles principals compresos entre els municipis de Naut Aran i Vielha Mijaran, que pateixen moltes vegades situacions de col·lapse persistent de trànsit els diversos dies i hores punta durant la temporada d’esquí.

“Aquest fet indica que l’evolució de la destinació turística, referent a l’àmbit dels esports de neu, no ha anat acompanyada de la millora necessària en l’àmbit de les infraestructures i la mobilitat pública que vertebren el territori i donen servei als seus usuaris”, indica el text presentat.

Val d’Aran, 19 de maig de 2022