Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Socialistes-Ciutadans pel Canvi insta a redactar una Llei de l’Esquí que fomenti aquesta activitat esportiva respectant els entorns naturals i millorant la seguretat pels esquiadors

El grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi insta a redactar una Llei de l’Esquí que fomenti aquesta activitat esportiva respectant els entorns naturals i millorant la seguretat pels esquiadors

Segons el diputat Francesc Xavier Boya, ‘l’increment del nombre d’usuaris, les millores tècniques dels remuntadors, que permeten més descensos, la millor qualitat de les pistes i el millor nivell tècnic dels esquiadors suposen un augment dels factors de risc i de les probabilitats d’accident’.

En aquest sentit, ‘seria molt positiu que Catalunya, com altres països amb tradició de neu, delimités els termes de seguretat per la pràctica d’aquest esport assumint les reivindicacions del sector de la neu que avui demanda la presència de la policia de muntanya a les estacions i, per l’altra, delimités les responsabilitats dels usuaris, de l’estació i les pràctiques i comportaments de risc’.

Per tot això, el grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi proposa al Govern català que elabori en el termini de tres mesos un projecte de Llei de l’esquí que contempli:

  • la definició dels tipus de pistes i les normatives aplicables a cada pista
  • el foment de la pràctica de l’esquí amb respecte dels entorns naturals
  • la potenciació de l’esquí de fons i les estacions d’aquesta modalitat
  • millora de la seguretat a les pistes i la percepció de seguretat dels esquiadors
  • l’estandarització dels processos de senyalització, classificació i condicionament de les pistes
  • l’establiment de mecanismes de coordinació entre l’Institut Català de Meteorologia i les estacions de muntanya
  • la delimitació de responsabilitats d’administracions, usuaris i empreses
  • la determinació de les normes de conducta dels usuaris a les estacions
  • la regulació de les infraccions i del règim sancionador
  • la redacció de plans de seguretat i avaluació de riscos per les estacions d’esquí que determinin la funció dels cossos policials a les àrees esquiables i la seva coordinació amb els serveis de l’estació

Per Boya, ‘el Govern ha desaprofitat l’actual Llei del cable (en tramitació) per donar resposta als problemes del sector. El de la neu és massa important per a les comarques de muntanya com per a que el Govern se’n desentengui.
Nosaltres reclamem una acció decidida i si el Govern no presenta la Llei en els propers tres mesos, l’entrarem nosaltres’.

Afegeix que el foment de l’esquí requereix un marc legislatiu i normatiu, un debat al que cal afegir el de la seguretat després que aquesta temporada la pràctica de l’esquí s’hagi cobrat fins a set víctimes mortals.

Per a més informació podeu contactar amb Paco Boya al mòbil 649 98 51 84.

Lleida, 19 de febrer de 2002