Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Parlament aprova una proposició no de llei del grup Socialistes-CpC per tal d’impulsar la recuperació i compilació de l’aranès Josep Maria Espanya Sirat a fi de donar a conèixer la seva tasca en el panorama polític català

Josep Maria Espanya i Sirat (nat a Vielha el 24 d’agost de 1879), va exercir d’advocat a Osca, Lleida i Barcelona. Va ser fundador del diari ‘La Lucha’ i després de l’Associació Escolar Republicana.

Va participar en diferents processos electorals, primer amb el Partit Liberal i després amb Esquerra Republicana de Catalunya i la Lliga.

La seva trajectòria política el va portar a presidir la Diputació de Lleida des de 1913 a 1917, càrrec des del que va impulsar l’extensió de les línies telefòniques arreu de la demarcació de Lleida, la modernització de l’hospital de la Maternitat i la millora de les carreteres pirinenques com la del Port de la Bonaigua.

Lluís Companys el va nomenar director general de l’Administració Local i després conseller de Governació, l’any 1936. Amb ell va ser empresonat durant mesos al vaixell Uruguai pel govern conservador d’Alejandro Lerroux.

Lleida, 25 d’abril de 2002