Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Parlament aprova una proposició no de llei del grup Socialistes-CpC per tal d’impulsar la recuperació i compilació de l’aranès Josep Maria Espanya Sirat a fi de donar a conèixer la seva tasca en el panorama polític català

Josep Maria Espanya i Sirat (nat a Vielha el 24 d’agost de 1879), va exercir d’advocat a Osca, Lleida i Barcelona. Va ser fundador del diari ‘La Lucha’ i després de l’Associació Escolar Republicana. Va participar en diferents processos electorals, primer amb el Partit Liberal i després amb Esquerra Republicana de Catalunya i la Lliga. […]