Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El grup parlamentari Socialista presenta una proposició no de llei per demanar que s’endeguin els estudis necessaris per determinar el traçat més idoni per la continuació de la línia del tren de la Pobla de Segur fins a la frontera francesa

Segons el diputat Francesc X. Boya, ‘la línia de Lleida va prolongar-se fins a la Pobla en un intent del que havia de ser un ramal ferroviari pirinenc, dissenyat a principis de segle pels estats francès i espanyol amb la clara voluntat de creuar la frontera. El projecte va quedar frustrat i malgrat les continues reivindicacions d’alcaldes i poders locals el tren va quedar a les portes del Pirineu’.

En l’actualitat, però, l’últim accident al túnel de Sant Gotardo ha posat en evidència i per segona vegada en poc temps l’elevat grau de perillositat que té el transport de mercaderies per les carreteres de muntanya i, molt especialment, al seu pas pels túnels que travessen els colls més angostos dels Alps i els Pirineus. La Unió Europea s’ha afanyat a demanar als governs membres mesures restrictives i un impuls decidit a les infrastructures ferroviàries. Espanya i Catalunya són absolutament deficitàries en aquesta matèria. Només el 3% de les nostres mercaderies circula per ferrocarril, la resta ho fa per carretera. Un fet que posa en evidència el necessari increment de la nostra xarxa ferroviària i molt especialment en aquelles infrastructures que tenen com a objectiu permeabilitzar el Pirineu i comunicar Catalunya amb els mercats Europeus.

A més, l’AVE modificarà també tots els hàbits del transport de viatgers i en poc temps serà també una eina de desenvolupament econòmic i social de primera magnitud. A Catalunya, però, ‘hi haurà un nombre molt important de persones que no podran gaudir d’aquests avantatges, ni podran tampoc, en el cas de les comarques de muntanya, conciliar les seves ofertes turístiques amb un transport públic competitiu. És en aquest sentit que cal una reflexió davant de la nova situació i de les exigències que la seguretat i la sostenibilitat del transport de mercaderies i viatgers demanen’.

Aquesta proposició es presentarà demà dimecres en el transcurs de la comissió de Política Territorial del Parlament.

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb el diputat Francesc X. Boya al mòbil 649 98 51 84.

Lleida, 5 de març de 2002