Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Govern aprova el Pla director de les estacions de muntanya

El Govern ha aprovat el Pla director de les estacions de muntanya 2006-2011, que té com a principal objectiu impulsar les activitats turístiques de neu i muntanya, aportar un marc regulador clar i estable, ordenar els ajuts públics i millorar la competiti