El Govern aprova el Pla director de les estacions de muntanya

El Govern ha aprovat el Pla director de les estacions de muntanya 2006-2011, que té com a principal objectiu impulsar les activitats turístiques de neu i muntanya, aportar un marc regulador clar i estable, ordenar els ajuts públics i millorar la competiti