Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Diputat Francesc Boya reclama la cooficialitat de l´aranès al nou Estatut.

El diputat aranès Francesc Boya recorda als grups parlamentaris i especialment als ponents de la Comissió per la reforma de l´Estatut de Catalunya, la necessària atenció que en el nou redactat ha de tenir la llengua aranesa, ateses les mancances jurídiques que va tenir aquest apartat a l´Estatut de Sau. Boya ha recordat que, en aquell text, només es referia en el seu article tercer a : “L´epecial respecte i protecció de la parla aranesa”.


En el nou redactat –ha dit el diputat- cal un reconeixement més ampli on es reconegui l´oficialitat de la llengua i els drets dels parlants aranesos així com, el dret a l´utilització de la llengua amb les administracions catalanes.


Boya demanarà, la inclusió en el nou Estatut de Catalunya del següent text.  1. L´aranès, varietat de la llengua occitana pròpia d´Aran, és oficial a Catalunya com ho són el català i el castellà, en els termes d´aquest Estatut.
  2. La llengua oficial de les institucions  de la Vall d´Aran és l´aranès, com ho són el català i el castellà. En relació a l´aranès, tots els ciutadans de la Vall d´Aran tenen el dret a conèixer-lo, a expressar-hi oralment i per escrit en les relacions i els actes públics i privats, a emprar-lo en les seves relacions amb totes les administracions públiques i, en general, en qualsevol altre servei públic a la Vall d´Aran. També tenen el dret a emprar-lo en les seves relacions amb la Generalitat de Catalunya.
  3. Per tractar-se d´una llengua minoritària, l´aranès ha de ser objecte d´especial respecte, protecció i ensenyament i se n´ha de garantir l´ús en el sistema educatiu i en els mitjans de comunicació públics, i fomentar-lo en els mitjans de comunicació privats.
  4. Els topònims d´Aran tenen com a única forma oficial l´aranesa, d´acord amb el que preveu la normativa lingüística.
  5. La Generalitat i les institucions araneses han de vetllar per la conservació de la cultura tradicional i per la promoció i difusió de la cultura aranesa.
  6. Cap normativa referent a l´ús de les llengües oficials a Catalunya es pot interpretar en perjudici de l´ús de l´aranès.

Aran, 23 desembre de 2004