El Diputat Francesc Boya reclama la cooficialitat de l´aranès al nou Estatut.

El diputat aranès Francesc Boya recorda als grups parlamentaris i especialment als ponents de la Comissió per la reforma de l´Estatut de Catalunya, la necessària atenció que en el nou redactat ha de tenir la llengua aranesa, ateses les mancances jurídiques que va tenir aquest apartat a l´Estatut de Sau. Boya ha recordat que, en […]