Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

El Consell de Ministres autoritza el projecte de gasificació d’era Val d’Aran del Departament de Treball i Indústria.

La gasificació mitjançant gasoducte permetrà donar un fort impuls a l’economia de la Val, al dotar-la d’un recurs energètic d’accés directe a les llars i als establiments del sector de serveis turístics. Eliminant, així, la dependència del transport de combustibles que presenta més costos i sobretot greus dificultats als mesos de climatologia més dura, que coincideixen amb els de major activitat econòmica a l’Aran.

L’acord del consell de Ministres permetrà desenvolupar el Conveni signat, el desembre de 2004, entre el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat i Gas Natural SDG, SA, que incorporava l’Annex de gasificació de l’Aran al Pla d’Extensió de la xarxa de gas natural de Catalunya.

L’execució d’aquest conveni la realitzarà l’empresa Gas Natural SDG, SA, que d’acord amb les especificacions acordades amb el Departament de Treball i Indústria, va assumir el compromís de construir la infraestructura de transport i de distribució de gas natural necessària per a dotar de subministrament l’Aran. Aquesta infraestructura compren 15 km de gasoducte que transcorren per França, des del gasoducte ja existent a Melles i 36 km a la Val. L’execució del projecte representa una inversió de 13,5 milions d’euros, en infraestructura, i una inversió estimada en xarxa de distribució de 5,1 milions d’euros.

Amb la construcció d’aquestes instal3lacions es possibilitarà l’arribada de gas natural als municipis de Les, Bossòst, Vileha e Mijaran, Arties i Naut Aran, podent subministrar a una població estimada de 7.200 persones.