El Consell de Ministres autoritza el projecte de gasificació d’era Val d’Aran del Departament de Treball i Indústria.

El darrer consell de Ministres, el passat 31 de març, va autoritzar el projecte de gasificació d’era Val d’Aran plantejat pel Departament de Treball i Indústria, dins la revisió de la planificació energètica 2002-2011, que conté les directrius de política