Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Protegir mediambientalment la Vall del Biciberri i el seu riu

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Marta Camps i Torrents, Ramón Vilalta i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza, diputats del Grup Socialista Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per la seva tramitació davant del Ple la següent proposició no de Llei.

La capçalera del riu Ribagorçana acull un dels paratges alpins més valuosos de Catalunya, tant pels seus valors naturals, com per la seva situació en plena alta muntanya Pirinenca. Aquesta zona coneguda com la Vall de Conangles té una vegetació conformada per boscos de faig, avetoses i prats alpins que s’escalonen fins a les zones lacustres.
En aquest paratge per on circula la N-230 fins l’entrada de la boca sud del Túnel de Vielha, s’hi inicien rutes d’alta muntanya vers la vall del Mulleres, el Port de Rius, i la vall de Biciberri, una vall que s’integra, només en la seva capçalera, dintre del Parc Nacional d’Aigües Tortes.
El riu Biciberri provinent del llac del mateix nom, acaba el seu recorregut en el pantà de Senet i ho fa convertint-se en una magnifica cascada que caracteritza tot el paisatge d’aquesta zona i que es fa ben visible des de la N-230 a la marge dreta del Noguera Ribagorçana.
Incomprensiblement, ni aquest riu Biciberri ni el seu llac, estan protegits per cap figura de protecció ambiental, ni tampoc considerats zona perifèrica del parc Nacional d’Aigüestortes.
Des de l’any 1991 existeix un projecte d’aprofitament del salt d’aigua del Biciberri amb la construcció d’una minicentral hidroelèctrica. Un projecte que té el rebuig dels veïns del poble de Senet, terme al qual pertany aquesta contrada i que així ho han mostrat per escrit en document adreçat a l’Ajuntament de Vilaller, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, al Departament de Medi Ambient i a altres organismes competents en aquesta qüestió.
Per tal de protegir els importants valors mediambientals, i paisatgístics que té la cascada de Biciberri i els seus entorns,

els diputats sotasignants presentem la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Instar al Govern de la Generalitat a:

  1. Iniciar amb la màxima celeritat possible les tramitacions necessàries per protegir mediambientalment la Vall del Biciberri i el seu riu .
  2. Denegar qualsevol autorització per aprofitaments hidroelèctrics en aquest riu.