Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Protegir mediambientalment la Vall del Biciberri i el seu riu

A LA MESA DEL PARLAMENT Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Marta Camps i Torrents, Ramón Vilalta i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza, diputats del Grup Socialista Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per la seva tramitació davant […]

El grup parlamentari Socialistes-CpC insta al Govern català a impulsar un servei de transport públic entre les comarques pirinenques i les regions franceses frontereres

Concretament la proposició no de llei que ha presentat el grup parlamentari Socialistes-CPC insta al Govern català a posar-se d’acord amb els consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran per tal d’establir contactes amb els consells regionals de les regions franceses frontereres i amb el Govern andorrà per tal d’impulsar mesures que garanteixin una oferta […]

Bons veïns !

La relació entre dos territoris com Catalunya i l’Aragó s’ha fonamentat en raons tan sòlides com la història compartida, l’ús d’una mateixa llengua i el sentiment de proximitat que sintetitza aquest bagatge compartit entre uns i altres. Aquest sentiment de veïnatge no pot ser, però, una qüestió purament anecdòtica i circumstancial, com de fet ha […]