Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

La llei d’urbanisme permetrà la rehabilitació de bordes i cabanes en sòl no urbanitzable gràcies a una esmena del Grup Socialista

El secretari general d’Unitat d’Aran, Francés Boya, ha anunciat avui que la nova llei d’urbanisme, que tramita el Parlament, incorpora una esmena del Grup Socialista per “reconstruir i rehabilitar” les bordes i cabanes en sòl no urbanitzable. Finalment, la norma així ho permetrà amb les construccions “que siguin anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques”, segons el redactat. Les bordes i cabanes podran ser destinades als mateixos usos permesos en les masies i cases rurals, excepte el d’habitatge.