Compareixença al Parlament sobre el projecte de llei del Consell de Governs Locals

Joan Riu (Vicepresident quart de la Diputació de Lleida) defensa que els pobles i municipis de Lleida i la Vall d’Aran estiguin representats al Consell de Governs Locals «Benvolguts i benvolgudes, Les meves primeres paraules són per agrair als grups polítics del Parlament i als seus diputats, que se’m concedeixi el dret a explicar la […]