Aran, nous temps y nous reptes

Una de les constants de la nostra societat contemporània és la rapidesa amb que transcorren els esdeveniments i els canvis, fins i tot per la nostra vall, que a voltes ha tingut un tel de país imaginari, allunyat del món i representat per un paisatge bucò