Arguments en favor del nou Estatut

El gener de 2006 estem en condicions d’assegurar que Catalunya disposarà
d’un nou Estatut. Després de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la
proposta de reforma el 30 de setembre de 2005, la negociació de les forces
polítiques catalanes amb el Gru