Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Vot per correu (ja sigui per a residents o que viuen a l’estanger)

Vot per correu

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA. VOT PER CORREU

En aquest document adjunt trobareu la informació sobre la tramitació del vot per correu per a les eleccions al Parlament de Catalunya

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres mitjançant el mail votpercorreu@socialistes.org, o bé al telèfon: 93 4955400

Enllaços:

Oficines de Correus

Parlament 2006. Més informació sobre el vot per correu

Instituto Nacional de Estadística. Més informació sobre el vot per correu

Votació de les electores/rs residents a l’estranger

Els electors i electores residents a l’estranger que vulguin exercir el dret al vot el proper 1 de novembre han d’estar inscrits al Cens Especial de Residents Absents de l’Oficina Consolar de la ciutat on viuen.

En aquest cas, rebran la documentació necessària per votar per correu entre el 6 i el 12 d’octubre. Aquests electors podran emetre el seu vot lliurant el sobre personalment a l’Oficina Consolar que correspongui a la seva ciutat de residència abans del 25 d’octubre, o bé enviant-ho per correu certificat com a màxim el 31 d’octubre.

Podeu trobar informació a:

Oficines de Correus

Parlament 2006. Més informació sobre el vot per correu

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres mitjançant el mail votpercorreu@socialistes.org, o bé al telèfon: 93 4955400