Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Vilamòs apròve eth pressupòst entath 2021

Eth pressupòst ascendís a 570.036,90€, ua chifra qu’eth consistòri jamès auie artenhut. Damb aguesti recorsi, er equip de govèrn d’Unitat d’Aran doble era inversion d’aguest 2020 e triplique era quantia executada d’ans anteriors.

Er increment tant contundent en pressupòst deth pròplèu exercici a estat possible gràcies ath trabalh der equip de govèrn d’UA en Vilamòs e Era Bordeta, qu’a artenhut diuèrses subvencions de d’auti estaments com ei era Deputacion de Lleida. Aguestes subvencions supausen un totau de 297.443,20€.

Era aprovacion d’aguest pressupòst permeterà ar Ajuntament de Vilamòs e Era Bordeta realizar es projèctes de melhora, acondicionament e mantenement previsti. Part d’aguesti plans son:

– Era melhora e reforma integrau deth lumenat public dera Bordeta.

– Era adequacion e reforma dera prumèra planta dera sala sociau.

– Era pavimentacion e adequacion dera dusaua fasa deth carrèr Saplan.

– Era reparacion, melhora e adequacion des captacions d’aigua e es depòsits d’aigua.

Er equip de govèrn vò remercar era grana importància e impacte deth pressupòst der exercici 2021 entà Vilamòs e Era Bordeta, en uns moments tant complèxes coma es que viuem. “Es projèctes e plans a executar, seguissen era linha de trabalh qu’auem encetat  aguesta legislatura. Era atencion as persones, era melhora estetica deth pòble, garantir es servicis basics de mobilitat a toti es vesins, era melhora de servicis basics com eth dera aigua de boca, lumenat, eca… Contunhen estant era nòsta prioritat”, afirme er alcalde, Oriol Sala.

Aran, 17 de noveme de 2020

 

Vilamòs aprueba el presupuesto para el 2021

El presupuesto asciende a 570.036,90€, una cifra que el consistorio nunca había conseguido. Con estos recursos, el equipo de gobierno de Unitat d’Aran dobla la inversión de este 2020 y triplica la cuantía ejecutada de años anteriores.

El incremento tan contundente en el presupuesto del próximo ejercicio ha sido posible gracias al trabajo del equipo de gobierno de UA en Vilamòs e Era Bordeta, que ha conseguido diversas subvenciones de otros estamentos cómo es la Diputación de Lleida. Estas subvenciones suponen un total de 297.443,20€.

La aprobación de este presupuesto permitirá al Ayuntamiento de Vilamòs e Era Bordeta realizar los proyectos de mejora, acondicionamiento y mantenimiento previstos. Parte de estos planes son:

– La mejora y reforma integral del alumbrado público de la Bordeta.

– La adecuación y reforma de la primera planta de la sala social.

– La pavimentación y adecuación de la segunda fase de la calle Saplan.

– La reparación, mejora y adecuación de las captaciones de agua y los depósitos de agua.

El equipo de gobierno quiere remarcar la gran importancia e impacto del presupuesto del ejercicio 2021 para Vilamòs e Era Bordeta, en unos momentos tan complejos como los que vivimos. “Los proyectos y planes a ejecutar, siguen la línea de trabajo que hemos comenzado esta legislatura. La atención a las personas, la mejora estética del pueblo, garantizar los servicios básicos de movilidad a todos los vecinos, la mejora de servicios básicos cómo el del agua de boca, alumbrado, etc… Continúan siendo nuestra prioridad”, afirma el alcalde, Oriol Sala.

Aran, 17 de noviembre de 2020

 

Vilamòs aprova el pressupost pel 2021

El pressupost ascendeix a 570.036,90€, una xifra que el consistori mai havia aconseguit. Amb aquests recursos, l’equip de govern d’Unitat d’Aran dobla la inversió d’aquest 2020 i triplica la quantia executada d’anys anteriors.

L’increment tant contundent en el pressupost del proper exercici ha estat possible gràcies al treball de l’equip de govern d’UA a Vilamòs e Era Bordeta, que ha aconseguit diverses subvencions de d’altres estaments com és la Diputació de Lleida. Aquestes subvencions suposen un total de 297.443,20€.

La aprovació d’aquest pressupost permetrà a l’Ajuntament de Vilamòs e Era Bordeta realitzar els projectes de millora, acondicionament i manteniment previstos. Part d’aquests plans són:

– La millora i reforma integral de l’enllumenat públic de la Bordeta.

– La adequació i reforma de la primera planta de la sala social.

– La pavimentació i adequació de la segona fase del carrer Saplan.

– La reparació, millora i adequació de les captacions d’aigua i els dipòsits d’aigua.

L’equip de govern vol remarcar la gran importància i impacte del pressupost de l’exercici 2021 per Vilamòs e Era Bordeta, en uns moments tant complexes com els que vivim. “Els projectes i plans a executar, segueixen la línia de treball que hem encetat  aquesta legislatura. La atenció a les persones, la millora estètica del poble, garantir els serveis bàsics de mobilitat a tots els veïns, la millora de serveis bàsics com el de l’aigua de boca, l’enllumenat, etc… Continuen sent la nostra prioritat”, afirma l’alcalde, Oriol Sala.

Aran, 17 de novembre de 2020