Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Vesins de Vilamòs reclamen ua melhor qualitat ena aigua potabla

Vesins de Vilamòs reclamen ua melhor qualitat ena aigua potabla

Eth pòrtavotz d’aguest grop de vesins, Oriol Sala, a denonciat es condicions tamb es qu’era aigua de consum arribe enes larèrs deth municipi

Des de principis der ostiu, es vesins dera poblacion de Vilamòs, an agut problèmes en servici de provediment d’aigua potabla municipau. Sustot enes dies de ploja, quan era aigua de consum qu’arribe as larèrs d’aguest pòble “ges lorda, damb fòrça residus, e non permet ne emplegar-la entath netitge personau”, explique Sala.

Es vesins se queishen des males condicions enes que se tròbe aguest servici e qu’era mala qualitat der aigua, a ocasionat desperfèctes en quauque grani electrodomestics. “I a vesins qu’an auut de contractar es servicis d’un plombièr e cambiar cauhaders d’aigua o apariar caudères. Aguesti apariaments an representat ua despena plan nauta enes nòsti larèrs”, hig.

Vilamòs sofrís problèmes tamb eth servici de captacion e distribucion d’aigua des de hè dejà tres ans, quan demorèren sense aigua potabla. Es abitants deth municipi exigissen ua solucion inmediata ad aguest nau problèma en servici.

 

Aran, 24 de seteme de 2018 

 

Vecinos de Vilamòs reclaman una mejor calidad en el agua potable

El portavoz de este grupo de vecinos, Oriol Sala, ha denunciado las condiciones con las que el agua de consumo llega a los hogares del municipio

Desde principios del verano, los vecinos de la población de Vilamòs, han tenido problemas en el servicio de abastecimiento de agua potable municipal. Sobretodo en los días de lluvia, cuando el agua de consumo que llega a los hogares de este pueblo “sale sucia, con muchos residuos, y no permite ni tan sólo utilizarla para el aseo personal”, explica Sala.

Los vecinos se quejan de las malas condiciones en las que se encuentra este servicio y  que la mala calidad del agua, ha ocasionado desperfectos en algunos grandes electrodomésticos. “Hay vecinos que han tenido que contratar los servicios de fontanería y cambiar calentadores de agua o reparar calderas. Estas reparaciones han representado un gasto elevado en nuestros hogares”, añade.

Vilamòs viene sufriendo problemas con el servicio de captación y distribución de agua desde hace ya tres años, cuando se quedaron sin agua potable. Los habitantes del municipio exigen una solución inmediata a este nuevo problema en el servicio.

 

Aran, 18 de setiembre de 2018

 

 

Veïns de Vilamòs reclamen una millor qualitat en l’aigua potable

El portaveu d’aquest grup de veïns, Oriol Sala, ha denunciat les condicions amb les que l’aigua de consum arriba a les llars del municipi

Des de principis de l’estiu, els veïns de la població de Vilamòs, han tingut problemes en el servei d’abastament d’aigua potable municipal. Sobretot en els dies de pluja, quan l’aigua de consum que arriba a les llars d’aquest poble “surt bruta, amb molts residus, i no permet ni tan sols utilitzar-la per a la neteja personal”, explica Sala.

Els veïns es queixen de les males condicions en què se troba aquest servei i que la mala qualitat de l’aigua, ha ocasiona desperfectes en alguns grans electrodomèstics. “Hi ha veïns que han hagut de contractar els serveis de fontaneria i canviar escalfadors d’aigua o reparar calderes. Aquestes reparacions han representat una despesa elevada a les nostres llars”, afegeix.

Vilamòs ve patint problemes amb el servei de captació i distribució d’aigua des de fa ja tres anys, quan es van quedar sense aigua potable. Els habitants del municipi exigeixen una solució inmediata a aquest nou problema en el servei.

 

Aran, 18 de setembre de 2018