Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UNITAT D´ARAN S´OPOSA AL BLINDATGE DE CONTRACTES PER PART DEL CONSELH GENERAU.

Els  Conselhèrs del grup d´Unitat d´Aran han votat, en el transcurs de la Junta General de la societat mercantil de capital íntegrament públic del Conselh Generau d´Aran, en contra de la ratificació en el càrrec del gerent de la societat mercantil “Torisme Juvenil Val d´Aran, S.L.”. Segons el Conselhèr Rufino Martínez, “el motiu de l´oposició a aquesta ratificació és el punt on s´expressa que en cas de rescissió del contracte per part de l´empresa abans que finalitzi l´actual legislatura, es fixa en un cinc per cent del total dels ingressos de l´empresa , cosa que significa, sempre segons els darrers pressupostos, que de fer-se real aquesta clàusula, l´esmentat gerent rebria una quantitat d´uns quaranta-sis mil euros, uns vuit milions de pessetes”, cosa que s´enten com un blindatge de contractes a determinats càrrecs de confiança per part de l´actual govern del Conselh Generau d´Aran, “si bé, també cal dir que aquesta condició només es dóna a la societat TEJUVA, i no a la resta de gerents de les diverses societats mercantils participades pel Conselh”, sempre segons Martínez.  


 


 


 


Aran, 30 de juny de 2004.