Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran reclame qu’era compareishença annau dera sindica d’Aran en Parlament s’amie a tèrme deuant deth Plen d’aguesta cramba

  • UA, a trauès deth grop parlamentari deth PSC, a impulsat ua prepausa reforma deth reglament deth Parlament que permete qu’era compareishença annau dera sindicatura d’Aran en aguesta cramba s’amie a tèrme en sen deth Plen e non ena Comission d’Ahèrs Institucionaus.
  • Damb aguest cambi, Unitat d’Aran preten qu’eth debat annau sus era situacion d’Aran en Parlament qu’era Lei de Regim Especiau d’Aran mandate, sigue un debat reau en qu’es grups politics dera cramba catalana presenten ressolucions ath respècte, en tot contribuïr atau ara reau consolidacion der autogovèrn aranés

Eth passat 14 de seteme eth grup parlamentari deth PSC, a instàncies d’Unitat d’Aran, presentaue deuant dera Mesa deth Parlament ua esmena entà reformar eth Reglament d’aguesta cramba per çò que hè ara compareishença annau qu’era sindicatura d’Aran a d’amiar a tèrme atau e coma establís era Lei de Regim Especiau d’Aran.

Aguesta prepausa expause qu’eth debat sus era situacion d’Aran e eth desvolopament deth sòn autogovèrn s’amie a tèrme en sen Plen deth Parlament, en tot compdar damb era intervencion tanben des grops parlamentaris, es quaus poderien presentar prepauses de ressolucion, hèt que permeterie dar un pas mès en reconeishement e desvolopament institucionau d’Aran.

Aguesta compareishença dera Sindica en Parlament ei un hèt primordiau entà Aran e era sua maxima institucion, ja que permet hèr a conéisher quina ei era situacion actuau deth nòste territòri e es sòns besonhs de present e futur.

 Val d’Aran, 17 d’octubre de 2023

Unitat d’Aran reclama que la comparecencia anual de la Sindica d’Aran en el Parlament se lleve a cabo delante del Pleno de esta cámara 

  • UA, a través del grupo parlamentario del PSC, ha impulsado una propuesta reforma del reglamento del Parlament que permite que la comparecencia anual de la sindicatura de Aran en esta cámara se lleve a cabo en el seno del Pelo y no en la Comissió d’Afers Institucionals.
  • Con este cambio, Unitat d’Aran pretende que el debate anual sobre la situación de Aran en el Parlamento que la Ley de Régimen Especial de Aran mandata, sea un debate real en el que los grupos políticos de la cámara catalana presenten resoluciones al respecto, contribuyendo así a la real consolidación del autogobierno aranés.

El pasado 14 de noviembre el grupo parlamentario del PSC, a instancias de Unitat d’Aran presentaba delante de la Mesa del Parlament una enmienda para reformar el Reglamento de esta cámara, por lo que hace a la comparecencia anual que la sindicatura de Aran tiene que llevar a cabo así como establece la Ley de Régimen Especial de Aran.

Esta propuesta expone que el debate sobre la situación de Aran y el desarrollo de su autogobierno se lleve a cabo en el seno del Pleno del Parlament, contando con la intervención de los grupos parlamentarios, los cuales podrían presentar propuestas de resolución. Hecho que permitiría dar un paso más en el reconocimiento y desarrollo institucional de Aran.

Esta comparecencia de la Sindica en el Parlament es un hecho primordial para Aran y su máxima institución, ya que permite dar a conocer cuál es la situación actual de nuestro territorio y las necesidades presentes y futuras.

 Val d’Aran, 17 de octubre de 2023

Unitat d’Aran reclama que la compareixença anual de la Sindica d’Aran en el Parlament es dugui a terme davant del Ple d’aquesta cambra

  • UA, a través del grup parlamentari del PSC, ha impulsat una proposta reforma del reglament del Parlament que permet que la compareixença anual de la sindicatura d’Aran en aquesta cambra es dugui a terme en el si del Pèl i no en la Comissió d’Afers Institucionals.
  •  Amb aquest canvi, Unitat d’Aran pretén que el debat anual sobre la situació d’Aran en el Parlament que la Llei de Règim Especial d’Aran dona el mandat, sigui un debat real en el qual els grups polítics de la cambra catalana presentin resolucions sobre aquest tema, contribuint així a la real consolidació de l’autogovern aranès

El passat 14 de novembre el grup parlamentari del PSC, a instàncies de Unitat d’Aran presentava davant de la Mesa del Parlament una esmena per a reformar el Reglament d’aquesta cambra, per la qual cosa fa a la compareixença anual que la sindicatura d’Aran ha de dur a terme així com estableix la Llei de Règim Especial d’Aran.

Aquesta proposta exposa que el debat sobre la situació d’Aran i el desenvolupament del seu autogovern es dugui a terme en el si del Ple del Parlament, comptant amb la intervenció dels grups parlamentaris, els quals podrien presentar propostes de resolució. Fet que permetria fer un pas més en el reconeixement i desenvolupament institucional d’Aran.

Aquesta compareixença de la Sindica en el Parlament és un fet primordial per a Aran i la seva màxima institució, ja que permet donar a conèixer quina és la situació actual del nostre territori i les necessitats presents i futures.

 Val d’Aran, 17 d’octubre de 2023