Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran reclame nauament era creacion d’un Parc de Pompièrs en Naut Aran

Eth partit aranés exigís un còp mès era bastissa d’un Parc de Pompièrs de prumèra gessuda en Naut Aran e reivindique era vitau importància qu’a entath municipi dispausar d’aguest servici.

Dempus deth darrèr huec urban produsit eth dia 10 de hereuèr en municipi de Salardú, s’a tornat a evidenciar era importància qu’a eth temps de responsa en aguest tipe d’emergéncies. Era creacion d’un Parc de Pompièrs en Naut Aran ei ua longa reivindiacion des vesins d’aguest municipi que des d’Unitat d’Aran tanben se ven reclamant de hè ans.

Francés Bruna, còsso portaveu d’UA en Ajuntament de Naut Aran e Conselhèr Generau, explicaue que “i a municipis, coma Bagergue e Unha, que pòden arribar a auer un temps de demora d’entre 20 e 30 menutes dempús de dar er avís enquia qu’arribe eth prumèr camion de pompièrs”.

Cau rebrembar qu’era majoria de huecs urbans en Naut Aran s’an produsit en cases de dusau residéncia. En aguest sens Bruna higie que, “non ei sostenible qu’eth municipi tamb eth màger nombre de cases de dusaua residéncia e de poblacion flotant d’Aran non compde tamb un parc de pompièrs pròpri”.

Unitat d’Aran a reclamat en diuèrses ocasions ath long des darrèri ans eth bastiment d’un parc de pompièrs en aguest municipi, en tot auer en compde qu’er Ajuntament de Naut Aran compde dejà damb espacis disponibles entà plaçar-lo, hèt que n’abaratirie es còsti. Atau madeish, tanben demane que s’abilite personau volentari entà efectuar es servicis deth parc e atier es besonhs de manteniment deth madeish.

Aran, 12 de hereuèr de 2018


Unitat d’Aran reclama nuevamente la creación de un Parque de Bomberos en Naut Aran

El partido aranés exige una vez más la construcción de un Parque de Bomberos de primera salida en Naut Aran y reivindica la vital importancia que tiene para el municipio disponer de este servicio.

Después del último fuego urbano producido el día 10 de febrero en el municipio de Salardú, se ha vuelto a evidenciar la importancia que tiene el tiempo de respuesta en este tipo de emergencias. La creación de un Parque de Bomberos en Naut Aran es una larga reivindiación de los vecinos de este municipio que desde Unitat d’Aran también se viene reclamando desde hace años.

Francés Bruna, concejal portavoz d’UA en el Ayuntamiento de Naut Aran y Conselhèr Generau, explicaba que “hay municipios, coma Bagergue y Unha, que pueden llegar a tener un tiempo de espera de entre 20 y 30 minutos después de dar el aviso hasta que llega el primer camión de bomberos”.

Cabe recordar que la mayoría de fuegos urbanos en Naut Aran se han producido en casas de segunda residencia. En este sentido Bruna añadía que, “no es sostenible que el municipio con el mayor número de casas de segunda residencia y de población flotante de Aran no cuente con un parque de bomberos propio”.

Unitat d’Aran ha reclamado en varias ocasiones al largo de los últimos años la construcción de un parque de bomberos en este municipio, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Naut Aran cuenta ya con espacios disponibles para situarlo, hecho que abaratiría los costes. Así mismo, también pide que se habilite personal voluntario para efectuar los servicios del parque y etender las necesidades de mantenimiento del mismo.

Aran, 12 de febrero de 2018


Unitat d’Aran reclama novament la creació d’un Parc de Bombers a Naut Aran

El partit aranès exigeix ​​una vegada més la construcció d’un Parc de Bombers de primera sortida a Naut Aran i reivindica la vital importància que té per al municipi disposar d’aquest servei.

Després de l’últim foc urbà produït el dia 10 de febrer al municipi de Salardú, s’ha tornat a evidenciar la importància que té el temps de resposta en aquest tipus d’emergències. La creació d’un Parc de Bombers a Naut Aran és una llarga reivindiació dels veïns d’aquest municipi que des Unitat d’Aran també es reclama des de fa anys.

Francès Bruna, regidor portaveu d’UA a l’Ajuntament de Naut Aran i Conselhèr Generau, explicava que “hi ha municipis, coma Bagergue i Unha, que poden arribar a tenir un temps d’espera d’entre 20 i 30 minuts després de donar l’avís fins que arriba el primer camió de bombers”.

Cal recordar que la majoria de focs urbans a Naut Aran s’han produït en cases de segona residència. En aquest sentit Bruna afegia que, “no és sostenible que el municipi amb el major nombre de cases de segona residència i de població flotant d’Aran no compti amb un parc de bombers propi”.

Unitat d’Aran ha reclamat en diverses ocasions al llarg dels darrers anys la construcció d’un parc de bombers en aquest municipi, tenint en compte que l’Ajuntament de Naut Aran compta ja amb espais disponibles per a situar-lo, fet que abaratiría els costos. Així mateix, també demana que s’habiliti personal voluntari per a efectuar els serveis del parc i etendre les necessitats de manteniment del mateix.

Aran, 12 de febrero de 2018