Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran reclame melhores ena sanitat publica des zònes de montanha

Francés Boya, deputat provinciau, defenerà deman en plen dera Deputacion de Lleida una mocion qu’inste ath govèrn dera Generalitat a impulsar mesures entà melhorar era capacitat de contractacion des espitaus publics des zònes de montanha de Lleida

Deman dijaus se celèbre eth plen ordinari deth mes de gèr era Deputacion de Lleida en qué se debaterà era mocion iniciativa d’Unitat d’Aran, e presentada amassa damb eth grup deth PSC, en favor dera sanitat publica enes zònes de montanha.

Entà Unitat d’Aran era prestacion des servicis publics enes zònes de montanha tostemp a auut dificultats hijudes, coma era luenhania, es comunicacions o era climatologia, entà mantier es ratis de qualitat que requerís era poblacion. Ad aguest hèt, i cau híger er hèt que, quauquuns d’aguesti professionaus receben melhors salaris en comunautats autonòmes vesies. En airau dera salut aguesta realitat ei mès evidenta, pr’amor qu’era preséncia d’especialistes e mètges en generau se complique de forma notabla en moments enes qué i a mès demanda de professionaus en sector.

Recentament, directors de diuèrsi espitaus deth Pirenèu advertien dera dificultat entà curbir es places de mètges e especialistes e metien en evidéncia eth besonh de solucionar aguesta situacion.

Bèri uns d’aguesti espitaus deth Pirenèu ja trabalhen damb convènis que les permeten collaborar damb espitaus de referéncia en Lleida e Barcelona, coma hè er Espitau Val d’Aran a trauès de convènis damb er Hospital del Mar de Barcelona o er Arnau de Vilanova de Lleida, uns convènis que s’artenheren pendent eth govèrn d’UA en Conselh Generau” afirme Boya “totun aguesti convènis non son sufisents e era dificultat entà atrèir mètges especialistes enes zònes ruraus ei evidenta” higie eth deputat provinciau.

Aguesta dificultat la patissen es centres ospitalaris entà prestar era atencion de besonh a ua poblacion qu’a era mieja d’envielhiment mès nauta qu’era mieja en Catalunya e que viu en zònes damb ua nauta dispersion poblacionau.

Atau donc, era mocion que se presente deman inste ara Generalitat a “impulsar es mesures avientes entà melhorar era capacitat de contractacion des espitaus publics enes zònes de montanha e, entre d’autes possibles mesures, se contemple eth pagament de complements de ruralitat as professionaus que desvolopen es sòns servicis n’aguesti territòris”.

Entà Boya “era prestacion de servicis publics de qualitat ei un dret qu’enes zònes de montanha se ve redusit pr’amor de totes aguestes rasons e, en cas dera sanitat, ei de besonh un esfòrç des administracions entà que se pogue balhar enes melhors condicions”.

 

Lleida, 30 de gèr de 2019

 

Unitat d’Aran reclama millores en la sanitat pública de les zones de muntanya

Francés Boya, diputat provincial, defensarà demà en el ple de la Diputació de Lleida una moció que insta al govern de la Generalitat a impulsar mesures per millorar la capacitat de contractació dels hospitals públics de les zones de muntanya de Lleida

Demà dijous es celebra el ple ordinari del mes de gener la Diputació de Lleida en què es debatrà la moció iniciativa d’Unitat d’Aran, i presentada juntament amb el grup del PSC, en favor de la sanitat pública a les zones de muntanya.

Per Unitat d’Aran la prestació dels serveis públics a les zones de muntanya sempre ha tingut dificultat afegides, com la llunyania, les comunicacions o la climatologia, per mantenir els ratis de qualitat que requereix la població. A aquest fet, cal afegir-hi el fet que, alguns d’aquests professionals reben millors salaris en comunitats autònomes veïnes. En el sector de la salut aquesta realitat és més evident, ja que la  presència d’especialistes i metges en general es complica de forma notable en moments en els què hi ha més demanda de professionals en el sector.

Recentment, directors de diversos hospitals del Pirineu advertien de la dificultat per cobrir les places de metges i especialistes i posaven en evidència la necessitat de solucionar aquesta situació.

Alguns d’aquests hospitals del Pirineu ja treballa amb convenis que els hi permeten col·laborar  amb hospitals de referència a Lleida i Barcelona, com fa  l’Hospital Val d’Aran a través de convenis amb l’Hospital del Mar de Barcelona o l’Arnau de Vilanova de Lleida, uns convenis que es van aconseguir durant el govern d’UA al Conselh Generaul” afirma Boya “tot i això aquests convenis no són suficient i la dificultat per atreure metges especialistes en les zones rurals és evidents” afegia el diputat provincial.

Aquesta dificultat la pateixen els centres hospitalaris per prestar l’atenció necessària a una població que té la mitjana d’envelliment més alta que la mitjana a Catalunya i que viu en zones amb una alta dispersió poblacional.

Així doncs, la moció que es presenta demà insta a la Generalitat a  impulsar les mesures adients per millorar la capacitat de contractació dels hospitals públics a les zones de muntanya i, entre d’altres possible mesures, es contempla el pagament complements de ruralitat als professionals que prestin els seus serveis en aquests territoris”.

Per Boya “la prestació de serveis públics de qualitat és un dret que a les zones de muntanya es veu reduït per de totes aquestes raons i, en cas de la sanitat, és necessari un esforç de les administracions perquè pugui donar-se en les millors condicions”.

Lleida, 30 de gener de 2019

 

Unitat d’Aran reclama mejoras en la sanidad pública de las zonas de montaña

Francés Boya, diputado provincial, defenderá mañana en el pleno de la Diputación de Lleida una moción que insta al gobierno de la Generalitat a impulsar medidas para mejorar la capacidad de contratación de los hospitales públicos de las zonas de montaña de Lleida

Mañana jueves se celebra el pleno ordinario del mes de enero la Diputación de Lleida en el qué se debatirá la moción iniciativa de Unitat d’Aran, y presentada junto con el grupo del PSC, en favor de la sanidad pública en las zonas de montaña.

Para Unitat d’Aran la prestación de los servicios públicos en las zonas de montaña siempre ha tenido dificultades añadidas, como la lejanía, las comunicaciones o la climatología, para mantener los ratios de calidad que requiere la población. A este hecho, hay que añadir el hecho de que, algunos de estos profesionales reciben mejores salarios en comunidades autónomas vecinas. En el sector de la salud esta realidad es más evidente, ya que la presencia de especialistas y médicos en general se complica de forma notable en momentos en los que hay más demanda de profesionales en el sector.

Recientemente, directores de varios hospitales del Pirineo advertían de la dificultad para cubrir las plazas de médicos y especialistas y ponían en evidencia la necesidad de solucionar esta situación.

Algunos de estos hospitales del Pirineo ya trabajan con convenios que les permiten colaborar con hospitales de referencia en Lleida y Barcelona, ​​como hace el Hospital Val d’Aran  a través de convenios con el Hospital del Mar de Barcelona o el Arnau de Vilanova de Lleida, unos convenios que se lograron durante el gobierno de UA en el Conselh Generau “afirma Boya” sin embargo éstos no son suficiente y la dificultad para atraer médicos especialistas en las zonas rurales es evidente “añadía el diputado provincial.

Esta dificultad la sufren los centros hospitalarios para prestar la atención necesaria a una población que tiene la media de envejecimiento más alta que la media en Cataluña y que vive en zonas con una alta dispersión poblacional.

Así pues, la moción que se presenta mañana insta a la Generalitat a impulsar las medidas adecuadas para mejorar la capacidad de contratación de los hospitales públicos en las zonas de montaña y, entre otras posible medidas, se contempla el pago complementos de ruralidad los profesionales que presten sus servicios en estos territorios”.

Para Boya “la prestación de servicios públicos de calidad es un derecho que en las zonas de montaña se ve reducido por todas estas razones y, en caso de la sanidad, es necesario un esfuerzo de las administraciones para que pueda darse en las mejores condiciones”.

Lleida, 30 de enero de 2019