Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran reclame ara Generalitat que revertisque es retalhades de professorat en Aran

Paco Boya, deputat provinciau, a defenut a trauès d’ua mocion presentada ena Deputacion de Lleida conjuntament damb eth grup deth PSC, eth besonh de qu’eth Departament d’Ensenyament revertisque era retalhada de professorat qu’a amiat a tèrme ena Val d’Aran pendent es darrèri sèt ans atau coma en d’auti territòris de Lleida

Es grups d’UA e eth PSC an presentat ua mocion en Plen dera Deputacion entà demanar ara Generalitat que incremente es dotacions de professorat en Aran e es recorsi docents, revertint es retalhades realizades d’ençà de 2011.

Dempús des retalhades aplicades en encastre der ensenhament d’ençà deth cors 2011-2012, eth Departament d’Ensenyament anoncièc qu’aguest cors incrementaue era plantilha de mèstres a nivèu autonomic. Totun, era Val d’Aran a començat eth cors escolar tamb mens mèstres qu’er anterior. Francés Boya, portaveu deth grop d’UA manifestaue que, “aguestes retalhades e era disminucion de professorat en Aran, responen a un mensprètz dera nòsta singularitat” e higie que, “non podem enténer que se contunhen aplicant aguestes reduccions enes plantilhes quan s’a hèt un aument generau de places e quan era ratio d’alumnes per classa non a pas disminuit senon que s’a mantengut”.

Cau rebrembar que en aguest sens, eth Departament d’Ensenyament auie aplicat ua discriminacion positiua en Aran enquia era data, tenguen en compde era gestion de tres lengües oficiaus e era aplicacion dera sisau ora lectiva. Unitat d’Aran a denonciat en reiterades ocasions era retalhada de professorat que s’amie e tèrme en Aran. Atau madeish, de 2011 enquia ara era Val d’Aran a perdut 11’6 places de mèstres entre educacion primària e segondària. N’aguest sens Boya remercaue que “segontes anoncièc eth Departament, en Catalunya se comencèc eth cors en seteme damb 5.514 mestres mès, en Aran era Generalitat a retalhat mès deth 20% deth professorat d’ençà de 2011”.

Era mocion inste ara Generalitat de Catalunya a revertir es retalhades en encastre der ensenhament atau coma a incrementar es dotacions de professorat en aqueri territòris a on s’an retalhat e a aumentar es recorsi tà garantir ua escòla de qualitat. Eth tèxte a estat aprovat per unanimitat de toti es grups.

Aran, 23 de noveme de 2018

 

Unitat d’Aran reclama a la Generalitat que revierta los recortes de profesorado en Aran

Paco Boya, diputato provinciau, ha defendido mediante una moción presentada en la Diputación de Lleida conjuntamente con el grupo del PSC, la necesidad de que el Departament d’Ensenyament revierta el recorte de profesorado que ha llevado a cabo en la Val d’Aran durante los últimos 7 años así como en otros territorios de Lleida

Los grupos de UA y el PSC han presentado una moción en el Pleno de la Diputación para pedir a la Generalitat que incremente las dotaciones de profesorado en Aran y los recursos docentes, revirtiendo los recortes realizados desde 2011.

Después de los recortes aplicados en el ámbito de la educación des del curso 2011-2012, el Departament d’Ensenyament anunció que este curso incrementaba la plantilla de maestros a nivel autonómico. Aun así, la Val d’Aran ha empezado el curso escolar con menos maestros que el anterior. Francés Boya, portavoz del grupo de UA manifestaba que, “estos recortes y la disminución de profesorado en Aran, responden a un desprecio de nuestra singularidad” y añadía que, “no podemos entender que se continúen aplicando estas reducciones en las plantillas cuando se ha hecho un aumento general de plazas y cuando el ratio de alumnos por clase no ha disminuido si no que se ha mantenido”.

Hay que recordar que en este sentido, el Departament d’Ensenyament había aplicado una discriminación positiva en Aran hasta la fecha, teniendo en cuenta la gestión de tres lenguas oficiales y la aplicación de la sexta hora lectiva. Unitat d’Aran ha denunciado en reiteradas ocasiones el recorte de profesorado que se lleva a cabo en Aran. Así mismo, desde 2011 hasta ahora la Val d’Aran ha perdido 11’6 plazas de maestros entre educación primaria y secundaria. En este sentido Boya remarcaba que “según anunció el Departament, en Catalunya se empezó el curso en septiembre con 5.514 maestros más, en Aran la Generalitat ha recortado más del 20% del profesorado desde 2011”.

La moción insta a la Generalitat de Catalunya a revertir los recortes en el ámbito de la educación así como a incrementar las dotaciones de profesorado en esos territorios en donde se han recortado y a aumentar los recursos para garantizar una escuela de calidad. El texto ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos.

Aran, 23 de noviembre de 2018.

 

Unitat d’Aran reclama a la Generalitat que reverteixi les retallades de professorat a l’Aran

Paco Boya, diputat provincial, ha defensat mitjançant una moció presentada a la Diputació de Lleida conjuntament amb el grup del PSC, la necessitat de que el Departament d’Ensenyament reverteixi la retallada de professorat que ha dut a terme a la Val d’Aran durant els darrers 7 anys així com en altres territoris de Lleida

Els grups d’UA i el PSC han presentat una moció al Ple de la Diputació per demanar a la Generalitat que incrementi les dotacions de professorat a Aran i els recursos docents, revertint les retallades realitzades des de 2011.

Després de les retallades aplicades en l’àmbit de l’educació des del curs 2011-2012, el Departament d’Ensenyament va anunciar que aquest curs incrementava la plantilla de mestres a nivell autonòmic. Tanmateix, la Val d’Aran ha començat el curs escolar amb menys mestres que l’anterior. Francès Boya, portaveu del grup d’UA manifestava que, “aquestes retallades i la disminució de professorat en Aran, responen a un menyspreu de la nostra singularitat” i afegia que, “no podem entendre que es continuïn aplicant aquestes reduccions en les plantilles quan s’ha fet un augment general de places i quan la ràtio d’alumnes per classe no ha disminuït sinó que s’ha mantingut”.

Cal recordar que en aquest sentit, el Departament d’Ensenyament havia aplicat una discriminació positiva a l’Aran fins a la data, tenint en compte la gestió de les tres llengües oficials i l’aplicació de la sisena hora. Unitat d’Aran ha denunciat en reiterades ocasions la retallada de professorat que es porta a terme a l’Aran. Així mateix, des de 2011 fins ara la Val d’Aran ha perdut 11’6 places de mestres entre educació primària i secundària. En aquest sentit Boya remarcava que “segons va anunciar el Departament, a Catalunya es va començar el curs al setembre amb 5.514 mestres més, a Aran la Generalitat ha retallat més del 20% del professorat des de 2011”.

La moció insta la Generalitat de Catalunya a revertir les retallades en l’àmbit de l’ensenyament així com a incrementar les dotacions de professorat en aquests territoris on s’han retallat i a augmentar els recursos per garantir una escola de qualitat. El text ha estat aprovat per unanimitat de tots els grups.

Aran, 23 de novembre de 2018