Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran presente ua mocion ena Deputacion entà qu’es PAU se realisen ena Val d’Aran

Eth grup d’Unitat d’Aran ena Deputacion de Lleida a presentat ua mocion tath pròplèu plen a favor de realisar es pròves d’accès ara universitat en Aran

Eth pròplèu 18 de junh era Deputacion de Lleida celebrarà eth sòn plen ordinari, en eth quau eth grup d’Unitat d’Aran a presentat ua mocion a favor de qu’es pròves d’accès ara universitat (PAU) se poguen realizar en Aran, en tot da responsa ara reivindicacion des estudiants aranesi deuant des elevadi còsti e dificultats qu’an d’afrontar enes sòns desplaçaments tà Lleida, a on s’an realizat aguestes pròves enquiath moment.

En aguest sens, eth deputat provinciau Amador Marqués manifestaue que, “Aran a de poder acuélher ua sedença permanenta des PAU en vertut dera sua lengua e identitat pròpries e entà pr’amor d’esvitar es despenes generades peth desplaçament e lotjament des nòsti estudiants”, e higie, “auem era possibilitat de realizar aguestes pròves en aranés, en tot deishar constància dera nòsta diferéncia lingüistica, auriem d’auer tanben era possibilitat de realizar-les en pròpri territòri”.

Damb aguesta mocion se cerque qu’era Deputacion de Lleida se some ad aguesta reivindacion, en tot demanar ath Departament d’Ensenyament era permanéncia d’ua subsedença en Vielha entà realizar es PAU tàs alumnes dera Val d’Aran, der Alta Ribagorça e deth Pallars Sobirà, pes caracteristiques territoriaus e independenment deth nombre d’alumnes convocadi, e, s’ei de besonh, d’ua auta subsedença tàs alumnes deth Pallars Jussà e er ambit deth Prepirèneu, que reivindique eth pròpri territòri.

 

Aran, 15 de junh de 2020

 

Unitat d’Aran presenta una moción en la Diputacion para que las PAU se realicen en la Val d’Aran

El grupo de Unitat d’Aran en la Diputación de Lleida ha presentado una moción para el próximo pleno a favor de realizar las pruebas de acceso a la universidad en Aran

El próximo 18 de junio la Diputación de Lleida celebrará su pleno ordinario, en el cual el grupo de Unitat d’Aran ha presentado una moción a favor de que las pruebas de acceso a la universidad (PAU) se puedan realizar en Aran, dando respuesta a la reivindicación de los estudiantes araneses frente a los elevados costes y dificultades que han de afrontar en sus desplazamientos a Lleida, en donde se han realizado estas pruebas hasta el momento.

En este sentido, el diputado provincial Amador Marqués manifestaba que, “Aran debe poder acoger una sede permanente de las PAU en virtud de su lengua e identidad propias y para evitar los gastos generados por el desplazamiento y alojamiento de nuestros estudiantes”, y añadía, “tenemos la posibilidad de realizar estas pruebas en aranés, dejando constancia de nuestra diferencia lingüística, deberíamos tener también la posibilidad de realizarlas en el propio territorio”.

Con esta moción se busca que la Diputación de Lleida se sume a esta reivindicación, solicitando al Departament d’Ensenyament la permanencia de una subsede en Vielha para realizar las PAU para los alumnos de la Val d’Aran, de Alta Ribagorça y del Pallars Sobirà, por las características territoriales e independientemente del número de alumnos convocados, y, si es necesario, de otra subsede para alumnos del Pallars Jussà y el ámbito del Prepirineo, que reivindique el propio territorio.

 

Aran, 15 de junio de 2020

 

 

Unitat d’Aran presenta una moció a la Diputació per a que les PAU es realitzin a la Val d’Aran

El grup d’Unitat d’Aran a la Diputació de Lleida ha presentat una moció per al pròxim ple a favor de realitzar les proves d’accés a la universitat a l’Aran

El pròxim 18 de juny la Diputació de Lleida celebrarà el seu ple ordinari, en el qual el grup d’Unitat d’Aran ha presentat una moció a favor de que les proves d’accés a la universitat (PAU) es puguin realitzar a l’Aran, donant resposta a la reivindicació dels estudiants aranesos davant dels elevats costos i dificultats que han d’afrontar als seus desplaçaments a Lleida, on s’han realitzat aquestes proves fins al moment.

En aquest sentit, el diputat provincial Amador Marqués manifestava que, “Aran ha de poder acollir una seu permanent de les PAU en virtut de la seva llengua i identitat pròpies i per a evitar les despeses generades pel desplaçament i allotjament dels nostres estudiants”, i afegia, “tenim la possibilitat de realitzar aquestes proves en aranès, deixant constància de la nostra diferència lingüística, hauriem de tenir també la possibilitat de realitzar-les al propi territori”.

Amb aquesta moció es busca que la Diputació de Lleida es sumi a aquesta reivindación, demanant al Departament d’Ensenyament la permanència d’una subseu a Vielha per a realitzar les PAU per als alumnes de la Val d’Aran, de l’Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà, per les característiques territorials i independentment del número d’alumnes convocats, i, si és necessari, d’una altra subseu per als alumnes del Pallars Jussà i l’àmbit del Prepirineu, que reivindiqui el propi territori.

 

Aran, 15 de juny de 2020