Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran ei present ena candidatura deth PSC tàs eleccions ath Parlament deth 12 de mai

Miguel Almansa Filloy, joen aranés e membre dera Comission Executiva d’UA, ocupe eth numèro 5 ena lista deth PSC per Lleida en representacion deth partit aranés.

Unitat d’Aran forme part dera lista deth PSC per Lleida tàs pròplèu eleccions autonomiques convocades tath 12 de mai, en tot designar a Miguel Almansa Filloy coma representant deth partit en aguesta candidatura e qu’ocupe eth numèro 5.

Miguel Almansa Filloy declaraue que, “aguestes eleccions son de grana importància entà Aran, qu’a de besonh de hèr-se a escotar e hèr arribar es sues reivindicacions en Parlament de Catalunya”. En aguest sens, era Secretaria Generau d’UA Maria Vergés higie, “ei vitau hèr efectius es compromisi e inversions deth govèrn dera Generalitat de Catalunya damb Aran, e qu’aguest trabalhe entath desvolopament e traspàs e melhora de competéncies. Tad aquerò ei imprescindible qu’eth govèrn dera Generalitat demòstre era sua empatia cap a Aran e reconeishe e respècte era sua singularitat, credem qu’açò sonque ei possible a trauès deth PSC, qui, quan a governat era Generalitat, a demostrat damb hèts e inversions era sua preocupacion per Aran”.

Miguel Almansa Filloy a 26 ans e ei graduat en Economiques. Atau madeish, a un master en Direccion Financèra, damb experiéncia laborau en sector financèr. Implicat en associacionisme locau dera sua joenessa ençà, encetèc era sua vinculacion damb era politica aranesa en 2015, en tot èster militant actiu d’Unitat d’Aran des d’alavetz. Actuauments ei Secretari d’Accion Politica e Joenessa d’UA. Almansa, ocupe eth cincau lòc ena lista deth PSC per Lleida entestat per Òscar Ordeig.

Atau e coma a manifestat en reiterades ocasions, entà Unitat d’Aran ei primordiau qu’Aran age representacion enes disparières institucions de dehòra deth territòri, entà transméter es besonhs e era realitat deth país e poder deféner atau, es interèssi dera Val d’Aran, en tot dar pas as joeni entà qu’eth país contunhe present enes principaus lòcs de decision.

Val d’Aran, 5 d’abriu de 2024

Unitat d’Aran está presente en la candidatura del PSC para las próximas elecciones al Parlament del 12 de mayo

Miguel Almansa Filloy, joven aranés y miembro de la Comisión Ejecutiva de UA, ocupa el número 5 en la lista del PSC por Lleida en representación del partido aranés.

Unitat d’Aran forma parte de la lista del PSC por Lleida para las próximas elecciones autonómicas convocadas para el 12 de mayo, designando a Miguel Almansa Filloy como representante del partido en esta candidatura y que ocupa el número 5.

Miguel Almansa Filloy declaraba que, “estas elecciones son de gran importancia para Aran, que necesita hacerse escuchar y hacer llegar sus reivindicaciones en el Parlament de Catalunya”. En este sentido, la Secretaria General de UA Maria Vergés añadía, “es vital hacer efectivos los compromisos e inversiones del gobierno de la Generalitat de Catalunya con Aran, y que éste trabaje para el desarrollo y traspaso y mejora de competencias. Para eso es imprescindible que el gobierno de la Generalitat demuestre su empatía hacia Aran y reconozca y respete su singularidad, creemos que esto sólo es posible a través del PSC, quién, cuando ha gobernado la Generalitat, ha demostrado con hechos e inversiones su preocupación por Aran”.

Miguel Almansa Filloy tiene 26 años y es graduado en Económicas. Así mismo, tiene un máster en Dirección Financiera, con experiencia laboral en el sector financiero. Implicado en el asociacionismo local desde su juventud, inició su vinculación con la política aranesa en 2015, siendo militante activo de Unitat d’Aran desde entonces. Actualmente es Secretario de Acción Política y Juventud de UA. Almansa, ocupa el quinto lugar en la lista del PSC por Lleida encabezado por Òscar Ordeig.

Así como ha manifestado en reiteradas ocasiones, para Unitat d’Aran es primordial que Aran tenga representación en las diferentes instituciones de fuera del territorio, para transmitir las necesidades y la realidad del país y poder defender así, los intereses de la Val d’Aran, dando paso a los jóvenes para que el país siga presente en los principales lugares de decisión.

Val d’Aran, 5 de abril de 2024

Unitat d’Aran és present a la candidatura del PSC per a les properes eleccions al Parlament del 12 de maig

Miguel Almansa Filloy, jove aranès i membre de la Comissió Executiva d’UA, ocupa el número 5 a la llista del PSC per Lleida en representació del partit aranés.

Unitat d’Aran forma part de la llista del PSC per Lleida per a les properes eleccions autonòmiques convocades per al 12 de maig, designant Miguel Almansa Filloy com a representant del partit en aquesta candidatura i que ocupa el número 5.

Miguel Almansa Filloy declarava que, “aquestes eleccions són de gran importància per a l’Aran, que necessita fer-se escoltar i fer arribar les seves reivindicacions al Parlament de Catalunya”. En aquest sentit, la Secretària General d’UA Maria Vergés afegia, “és vital fer efectius els compromisos i inversions del govern de la Generalitat de Catalunya amb l’Aran, i que aquest treballi per al desenvolupament i traspàs i millora de competències. Per això és imprescindible que el govern de la Generalitat demostri la seva empatia cap a l’Aran i reconegui i respecti la seva singularitat, creiem que això només és possible a través del PSC, qui, quan ha governat la Generalitat, ha demostrat amb fets i inversions la seva preocupació per Aran”.

Miguel Almansa Filloy té 26 anys i és graduat en Econòmiques. Així mateix, té un màster en Direcció Financera, amb experiència laboral al sector financer. Implicat en l’associacionisme local des de la seva joventut, va iniciar la seva vinculació amb la política aranesa el 2015, sent militant actiu d’Unitat d’Aran des d’aleshores. Actualment és Secretari d’Acció Política i Joventut d’UA. Almansa, ocupa el cinquè lloc a la llista del PSC per Lleida encapçalat per Òscar Ordeig.

Així com ha manifestat en reiterades ocasions, per a Unitat d’Aran és primordial que Aran tingui representació a les diferents institucions de fora del territori, per transmetre les necessitats i la realitat del país i poder defensar així, els interessos de la Val d’Aran, donant pas als joves perquè el país segueixi present als principals indrets de decisió.

Val d’Aran, 5 d’abril de 2024