Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran, present ena candidatura deth PSC tàs pròplèu eleccions ath Parlament

Andreu Cortés, alcalde de Les e membre dera Comission Executiva d’UA, ei eth numèro 6 ena lista deth PSC per Lleida en representacion deth partit aranés.

Unitat d’Aran participe ena lista deth PSC per Lleida tàs pròplèu eleccions tath Parlament de Catalunya convocades tath 14 de hereuèr, dera man d’Andreu Cortés, actuau alcalde de Les. Entà Unitat d’Aran ei fòrça important qu’era Val d’Aran age representacion e interlocucion dirècta enes institucions autonomiques e estataus, entà hèr a arribar era realitat e singularitat aranesa dehòra deth nòste territòri e velhar tà qu’es decisions que se prenen n’aguestes adminsitracions siguen beneficionses entà Aran.

“Es eleccions deth 14 de hereuèr son fòrça importants entà Catalunya, mès tanben entà Aran“, declaraue eth candidat Andreu Cortés. “Auer votz en Parlament ei vitau entà deféner es interèssi des aranesi, e encara ei mès important recuperar era leiautat e respècte institucionau e eth compromís deth govèrn dera Generalitat damb Aran, un compromís e ua leiautat qu’a despareishut pendent aguesti darrèri ans“.

En aguest sens, Cortés higie que « eth PSC ei er unic partit que contemple solucions e accions entara Val d’Aran en sòn programa electorau »

Andreu Cortès, de 46 ans, encetèc era sua trajectòria politica en 2.007 coma còsso en Ajuntament de Les e, de mai de 2019 ençà ei Alcalde deth municipi per Unitat d’Aran. Cortés ocupe eth sisau lòc ena lista deth PSC per Lleida qu’entèste Òscar Ordeig.

 

Aran, 30 de gèr de 2021

 

 

Unitat d’Aran, presente en la candidatura del PSC para las próximas elecciones al Parlament

Andreu Cortés, alcalde de Les y miembro de la Comisión Ejecutiva de UA, es el número 6 en la lista del PSC por Lleida en representación del partido aranés.

Unitat d’Aran participa en la lista del PSC por Lleida en las próximas elecciones al Parlament de Catalunya convocadas para el 14 de febrero, de la mano de Andreu Cortés, actual alcalde de Les. Para Unitat d’Aran es muy importante  que la Val d’Aran tenga representación e interlocución directa en las instituciones autonómicas y estatales, para hacer llegar la realidad y singularidad aranesa fuera de nuestro territorio y velar para que las decisiones que se toman en estas administraciones sean beneficiosas para Aran.

“Las elecciones del 14 de febrero son muy importantes para Catalunya, pero también para Aran”, declaraba el candidato Andreu Cortés. “Tener voz en el Parlament es vital para defender los intereses de los araneses, y aún es más importante recuperar la lealtad y respeto institucional y el compromiso del gobierno de la Generalitat con Aran, un compromiso y una lealtad que ha desaparecido durante estos últimos años″.

En este sentido, Cortés añadía que “el PSC es el único partido que contempla soluciones y acciones para la Val d’Aran en su programa electoral″.

Andreu Cortés, de 46 años, comenzó su trayectoria política en el 2.007 como concejal en el Ayuntamiento de Les y, desde mayo del 2.019 es alcalde del municipio por Unitat d’Aran. Cortés ocupa el sexto lugar en la lista del PSC por Lleida que encabeza Òscar Ordeig.

 

Aran, 30 de enero de 2021

 

 

Unitat d’Aran, present a la candidatura del PSC per a les pròximes eleccions al Parlament

Andreu Cortés, alcalde de Les i membre de la Comissió Executiva d’UA, és el número 6 a la lista del PSC per Lleida en representació del partit aranès.

Unitat d’Aran participa en la lista del PSC per Lleida a les properes eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al 14 de febrer, de la mà d’Andreu Cortés, actual alcalde de Les. Per Unitat d’Aran és molt important que la Val d’Aran tingui representació i interlocució directa en les institucions autonòmiques i estatals, per fer arribar la realitat i singularitat aranesa fora del nostre territori i vetllar perquè les decisions que es prenen en aquestes administracions siguin beneficioses per a Aran.

“Les eleccions del 14 de febrer sòn molt importants per a Catalunya, però també per Aran”, declarava el candidat Andreu Cortés. “Tenir veu al Parlament és vital per defensar els interessos dels aranesos, i encara és més important recuperar la lleialtat i respecte institucional i el compromís del govern de la Generalitat amb Aran, un compromís i una lleialtat que ha desaparegut durant aquests últims anys″.

En aquest sentit, Cortés afegia que “el PSC és l’únic partit que contempla solucions i accions per a la Val d’Aran en el seu programa electoral″.

Andreu Cortés, de 46 anys, va començar la seva trajectòria política al 2.007 com a regidor a l’Ajuntament de Les i, des de maig de 2.019 és alcalde del municipi per Unitat d’Aran. Cortés ocupa el sisè lloc en la llista del PSC per Lleida que encapçala Òscar Ordeig.

 

Aran, 30 de gener de 2021