Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran lamente era nula implicacion dera Generalitat de Catalunya en bastiment dera naua residéncia de gent grana de Les

Eth plen deth Conselh Generau d’Aran aprovèc aguest deluns, tamb eth vòt favorable d’Unitat d’Aran, era modificacion de crèdit que permeterà començar es òbres de melhora e reabilitacion dera futura residéncia geriatrica deth municipi de Les, e qu’anaràn integrament a cargue des arques deth Conselh Generau

Eth Conselh aprovèc ua modificacion de crèdit de 3,6 milions d’euros, des quaus 2 milions se invertiràn entà bastir era naua residéncia de gent grana. Eth conselhèr portaveu d’UA Francés Boya a senhalat que “tamb ues insfraestructures geriatriques que se ven superades pera demanda, èm conscients de qu’Aran a de besonh urgentament un equipament coma aguest”.

Totun eth convenciment d’UA de qu’aguesta residéncia ei de besonh, aguesta modificacion de crèdit provòque que eth hons de romanent de tresoreria deth Conselh qu’istoricament a estat tostemp de ath torn d’uns 5 milions d’euros, se veigue fòrça afectat en tot quedar disponible sonque ath torn d’un milion d’euros. En aguest sens, cau rebrembar qu’eth romanen de tresoreria ei eth hons deth que dispause eth Conselh entà afrontar possibles dificultats economiques qu’afècten ara gestion deth Conselh e ath desvolupament des sues competéncies.

Atau madeish Unitat d’Aran a lamentat qu’era Generalitat de Catalunya non assomisque cap còst en bastiment d’aguesta residéncia, en tot hèr qu’era maxima institucion aranesa afronte integrament era inversion.

En aguest sens cau destacar que, dempús de mès d’un an tamb negociacions entre eth Conselh e era Generalitat de Catalunya, a dia d’auer non existís cap acòrd entà fixar eth numerò de places concertades qu’aurà aguesta residéncia,  causa qu’ei imprescindibla entara viabilitat economica dera residéncia geriatrica.

Aguesta situacion contraste tamb çò que passèc pendent eth govèrn d’UA en Conselh Generau d’Aran en 2010, quan se inaugurèc era residéncia Sant Antòni de Vielha. Eth còst des òbres d’aguesta residéncia, qu’artenhec es 2,5 milions d’euros, siguec integrament assomit pera Generalitat de Catalunya, en tot creasse tanben es places sociosanitàries.

Entà Unitat d’Aran, eth Conselh Generau cor un gran risc en tot redusir tant eth romanen de tresoreria, per aguest motiu considère qu’era rèsta d’accions que s’an inclodit en aguesta modificacion poirien demorar ath pressupòst de 2018 evitant atau, ua reduccion tant drastica deth romanen.

Aran, 8 de noveme de 2017

  

Unitat d’Aran lamenta la nula implicación de la Generalitat de Catalunya en la construcción de la nueva residencia de ancianos de Les

El pleno del Conselh Generau d’Aran aprobó este lunes, con el voto favorable d’Unitat d’Aran, la modificación de crédito que permitirá empezar las obras de mejora y rehabilitación de la futura residencia geriátrica del municipio de Les, y que irán integramente a cargo de las arcas del Conselh Generau

El Conselh aprobó una modificación de crédito de 3,6 millones de euros, de los cuales 2 millones se invertirán en construir la nueva residencia de la tercera edad. El conselhèr portavoz d’UA Francés Boya ha señalado que “con unas insfraestructuras geriátricas que se ven superadas por la demanda, somos conscientes de que Aran necesita urgentemente un equipamiento como este”.

Aun el convencimiento de UA de que esta residencia es necesaria, esta modificación de crédito provoca que el fondo de remanente de tesorería del Conselh que históricamente ha sido siempre de alrededor de unos 5 millones de euros, se vea muy afectado quedando disponible sólo 1.180.000 euros. En este sentido, cabe recordar que el remanente de tesorería es el fondo del que dispone el Conselh para afrentar posibles dificultades económicas que afecten a la gestión del Conselh y al desarrollo de sus competencias.

Asimismo Unitat d’Aran ha lamentado que la Generalitat de Catalunya no asuma ningún coste en la construcción de esta residencia haciendo que la máxima institución aranesa afronte integramente la inversión.

En este sentido cabe destacar que, después de más de un año de negociaciones entre el Conselh y la Generalitat de Catalunya, a día de hoy no existe ningún acuerdo para fijar el número de plazas concertadas que tendrá esta residencia, cosa imprescindible para la viabilidad económica de la residencia geriátrica.

Esta situación contrasta con lo que pasó durante el gobierno de UA en el Conselh Generau d’Aran en 2010, cuando se inauguró la residencia Sant Antòni de Vielha. El coste de las obras de esta residencia, que alcanzó los 2,5 millones de euros, fue integrament asumido por la Generalitat de Catalunya, creándose también las plazas sociosanitarias.

Para Unitat d’Aran, el Conselh Generau corre un gran riesgo reduciendo tanto el remanente de tesorería, por este motivo considera que el resto de acciones que se han incluido en esta modificación podrían esperar al presupuesto de 2018 evitando así, una reducción tan drástica del remanente.

Aran, 8 de noviembre de 2017

 

Unitat d’Aran lamenta la nul·la implicació de la Generalitat de Catalunya en la construcció de la nova residència d’avis de Les

El ple del Conselh Generau d’Aran va aprovar aquest dilluns, amb el vot favorable d’Unitat d’Aran, la modificació de crèdit que permetrà començar les obres de millora i rehabilitació de la futura residència geriàtrica del municipi de Les, i que aniran integrament a càrrec de les arques del Conselh Generau

El Conselh va aprovar una modificació de crèdit de 3,6 milions d’euros, dels quals 2 milions s’invertiran en construir la nova residència de la tercera edat. El conselhèr portaveu d’UA Francès Boya ha assenyalat que “amb unes insfraestructures geriàtriques que es veuen superades per la demanda, som conscients de que Aran necessita urgentment un equipament com aquest”.

Tot i el convenciment d’UA de que aquesta residència és necessària, aquesta modificació de crèdit provoca que el fons de romanent de tresoreria del Conselh que, històricament ha estat sempre del voltant d’uns 5 milions d’euros, es vegi molt afectat quedant només disponible 1.180.000 euros. En aquest sentit, cal recordar que el romanent de tresoreria és el fons de què disposa el Conselh per a afrontar possibles dificultats econòmiques que afecten la gestió del Conselh i al desenvolupament de les seves competències.

Així mateix Unitat d’Aran ha lamentat que la Generalitat de Catalunya no assumeixi cap cost en la construcció d’aquesta residència fent que la màxima institució aranesa afronti integrament la inversió.

En aquest sentit cal destacar que, després de més d’un any de negociacions entre el Conselh i la Generalitat de Catalunya, a dia d’avui no hi ha cap acord per fixar el nombre de places concertades que tindrà aquesta residència, cosa imprescindible per a la viabilitat econòmica de la residència geriàtrica.

Aquesta situació contrasta amb el que va passar durant el govern d’UA al Conselh Generau d’Aran el 2010, quan es va inaugurar la residència Sant Antòni de Vielha. El cost de les obres d’aquesta residència, que va arribar als 2,5 milions d’euros, va ser integrament assumit per la Generalitat de Catalunya, creant-se també les places sociosanitàries.

Per Unitat d’Aran, el Conselh Generau corre un gran risc reduint tant el romanent de tresoreria, per aquest motiu considera que la resta d’accions que s’han inclòs en aquesta modificació podrien esperar al pressupost de 2018 evitant així, una reducció tan dràstica del romanent.

Aran, 8 de novembre de 2017