Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran inste a qu’es pòbles d’Arties e Garòs entren a formar part dera associcacion “Los Pueblos Más Bonitos de España”

  • Eth representant d’UA ena EMD d’Arties e Garòs, Josep Canut, a sollicitat ara presidenta d’aguesta EMD qu’amie a tèrme es gestions de besonh entà qu’aguesti dus pòbles siguen presentadi entà optar a formar part dera associacion “Los Pueblos Más Bonitos de España” e qu’aguest ahèr sigue debatut e votat ena pròplèu Junta de vesins que se celebrarà aguest mes de març de 2022.

Aguest maitin Unitat d’Aran a registrat en Ajuntament de Naut Aran era sollicitud que, a trauès deth sòn representant ena EMD d’Arties e Garòs, Josep Canut, inste ad aguesta pedania a tramitar era demana d’admission ena associacion “Los Pueblos Más Bonitos de España”.

Aguesta associacion, que sage de promocionar es zònes ruraus e es petiti municipis, compde actuauments damb 105 pòbles de tota Espanha e entre eri i é Bagergue, que i entrèc en 2019.

“Entà Bagergue formar part d’aguest hilat a suposat un impuls fòrça important tà dar a conéisher eth nòste pòble e era Val d’Aran, non sonque pendent es tempsades de nauta afloéncia, se non pendent tot er an”, declaraue Marc Tarrau, secretari d’organización d’UA e alcalde pedani de Bagergue.

En aguest sens, Josep Canut, vocau d’UA ena EMD d’Arties e Garòs “aguesta propòsta pensam que pòt èster interessanta tad aguesti pòbles a nivèu toristic, en marc deth projècte de sostenibilitat toristica que tanben impulsam deth Conselh Generau d’Aran ençà”.

Era prepausa dera candidatura a formar part dera associacion a d’èster presentada pera pròpria EMD e complir damb es critèris d’auer mens de 15.000 abitants e auer patrimòni arquitectonic o naturau certificat, “dues condicions que Arties e Garòs complissen perfèctaments”.

Val d’Aran, 22 de hereuèr de 2022


Unitat d’Aran insta a que los pueblos de Arties y Garòs entren a formar parte de la asocicación “Los Pueblos Más Bonitos de España”

  • El representante de UA en la EMD de Arties y Garòs, Josep Canut, ha solicitado a la presidenta de esta EMD que lleve a cabo las gestiones necesarias para que estos dos pueblos sean presentados para optar a formar parte de la asociación “Los Pueblos Más Bonitos de España” y que este asunto sea debatido y votado en la próxima Junta de vecinos que se celebrará este mes de marzo de 2022.

Esta mañana Unitat d’Aran ha registrado en el Ayuntamiento de Naut Aran la solicitud que, a través de su representante en la EMD de Arties y Garòs, Josep Canut, inste a esta pedanía a tramitar la petición de admisión en la asociación “Los Pueblos Más Bonitos de España”.

Esta asociación, que intenta promover las zonas rurales y los pequeños municipios, cuenta actualmente con 105 pueblos de toda España y entre ellos  se encuentra Bagergue, que entró en 2019.

“Para Bagergue formar parte de esta red ha supuesto un impulso muy importante para dar a conocer nuestro pueblo y el Valle de Aran, no sólo durante los periodos de alta afluencia, si no durante todo el año”, declaraba Marc Tarrau, secretario de organización de UA y alcalde pedáneo de Bagergue.

En este sentido, Josep Canut, vocal de UA en la EMD de Arties y Garòs “esta propuesta pensamos que puede ser interesante para estos pueblos a nivel turístico, en el marco del proyecto de sostenibilidad turística que también impulsamos desde el Conselh Generau d’Aran”.

La propuesta de la candidatura para formar parte de la asociación debe de ser presentada por la propia EMD y cumplir con los criterios de tener menos de 15.000 habitantes y tener patrimonio arquitectónico o natural certificado, “dos condiciones que Arties y Garòs cumplen perfectamente”.

Val d’Aran, 22 de febrero de 2022


Unitat d’Aran, insta que els pobles d’Arties i Garòs entrin a formar part de l’associació “Los Pueblos Más Bonitos de Espanya”

  • El representant d’UA a l’EMD d’Arties i Garòs, Josep Canut, ha sol·licitat a la presidenta d’aquesta EMD que faci les gestions necessàries perquè aquests dos pobles siguin presentats per optar a formar part de l’associació “Los Pueblos Más Bonitos de España” i que aquest assumpte sigui debatut i votat a la propera Junta de veïns que se celebrarà aquest mes de març de 2022.

Aquest matí Unitat d’Aran ha registrat a l’Ajuntament de Naut Aran la sol·licitud que, a través del seu representant a l’EMD d’Arties i Garòs, Josep Canut, insti aquesta pedania a tramitar la petició d’admissió a l’associació “Los Pueblos Más Bonitos de España”.

Aquesta associació, que intenta promoure les zones rurals i els petits municipis, compta actualment amb 105 pobles de tot Espanya i entre ells s’hi troba Bagergue, que hi va entrar el 2019.

“Per Bagergue formar part d´aquesta xarxa ha suposat un impuls molt important per donar a conèixer el nostre poble i la Vall d´Aran, no només durant els períodes d´alta afluència, sinó durant tot l´any”, declarava Marc Tarrau, secretari d´organització d’UA i alcalde pedani de Bagergue.

En aquest sentit, Josep Canut, vocal d´UA a l´EMD d´Arties i Garòs “aquesta proposta pensem que pot ser interessant per a aquests pobles a nivell turístic, en el marc del projecte de sostenibilitat turística que també impulsem des del Conselh Generau d’Aran”.

La proposta de la candidatura per formar part de l’associació ha de ser presentada per la mateixa EMD i complir els criteris de tenir menys de 15.000 habitants i tenir patrimoni arquitectònic o natural certificat, “dues condicions que Arties i Garòs compleixen perfectament”.

Val d’Aran, 22 de febrer de 2022