Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran inste a portar era problematica der ós en Parlament

Eth partit aranés reclame qu’eth Parlament de Catalunya balhe eth sòn supòrt ara ramaderia extensiva deuant dera problematica ocasionada pera reintroduccion der ós

Eth Plen deth Conselh Generau d’Aran celebrat ager deluns, ratifiquèc aguesta mocion en favor dera ramaderia extensiva que s’aprovèc en plen anterior. Aguesta mocion requerie que se portèssen a tèrme mesures de proteccion as ramadèrs, demanaue era retirada des exemplars conflictius e que se desvolope e execute un protocòl d’actuacion.

Unitat d’Aran a tornat a demanar en plen deth Conselh Generau d’Aran celebrat ager deluns qu’era mocion en favor dera ramaderia extensiva qu’aguest plen aprovèc sigue presentada e debatuda tanben en Parlament de Catalunya. “Cau hèr a enténer as administracions e as associacions de proteccion mieiambientaus e animalistes qu’era ramaderia e era pagesia contribusissen de manèra clau a preservar era biodiversitat dera montanha”, manifestaue Francés Boya, Conselhèr portavotz d’UA e higie que “era problematica ei sufisentament grèu coma tà qu’es partits politics se posicionen e opinen sus er ahèr, sustot dempús des declaracions deth Director Generau de Polítiques Ambientaus e Miei Naturau dera Generalitat, Ferran Miralles, enes qué defenie era reintroduccion der ós en Pirenèu coma ua apòsta deth Govèrn dera Generalitat que tanben implique ath Conselh Generau d’Aran de 2015 estant, era preocupacion ei encara mès grana”.

Boya declaraue que, “ei de besonh hèr compatible ua activitat coma era ramaderia tamb era fauna sauvatge. Era preséncia de ramats enes montanhes ei un ben a preservar, qu’ajude a mantier eth paisatge e a auer melhor contròl deth bòsc”.

UA a reclamat que se prenen mesures efectives de supòrt ara ramaderia entà garantir era contunhitat d’aguesta activitat ena nauta montanha. Cau rebrembar qu’Unitat d’Aran ja auie instat ath Plen a presentar aguesta mocion en Parlament damb anterioritat.

 Aran, 18 de seteme de 2018

 

Unitat d’Aran insta a llevar la problemática del oso al Parlament

El partido aranés reclama que el Parlament de Catalunya dé su apoyo a la ramadería extensiva frente la problemática ocasionada por la reintroducción del oso

El Pleno del Conselh Generau d’Aran celebrado ayer lunes, ratificó esta moción en favor de la ramadería extensiva que se aprobó en el pleno anterior. Esta moción requería que se llevasen a cabo medidas de protección a los ganaderos, pedía la retirada de los ejemplares conflictivos y que se desarrolle y ejecute un protocolo de actuación.

Unitat d’Aran ha vuelto a pedir en el pleno del Conselh Generau d’Aran celebrado ayer lunes que la moción en favor de la ramadería extensiva que este pleno aprobó sea presentada y debatida también en el Parlament de Catalunya. “Es necesario hacer entender a las administraciones y a las asociaciones de protección medioambientales y animalistas que la ramadería y la agricultura contribuyen de forma clave a preservar la biodiversidad de la montaña”, manifestaba Francés Boya, Conselhèr portavoz de UA y añadía que “la problemática es suficientemente grave como para que los partidos políticos se posicionen y opinen sobre el tema, sobretodo después de las declaraciones del Director General de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat, Ferran Miralles, en las que defendía la reintroducción del oso en el Pireneo como una apuesta del Govern de la Generalitat que también implica al Conselh Generau d’Aran desde 2015, la preocupación es aún más grande”.

Boya declaraba que, “es necesario hacer compatible una actividad como la ramadería con la fauna salvaje. La presencia de rebaños en las montañas es un bien a preservar, que ayuda a mantener el paisage y a tener mejor control del bosque”.

UA ha reclamado que se tomen medidas efectivas de apoyo a la ramadería para garantizar la continuidad de esta actividad en alta montaña. Hay que recorgar que Unitat d’Aran ya había instado al Pleno a presentar esta moción en el Parlament con anterioridad.

 Aran, 18 de septiembre de 2018

 

Unitat d’Aran insta a portar la problemàtica de l’ós al Parlament

El partido aranès reclama que el Parlament de Catalunya doni el seu suport a la ramaderia extensiva davant la problemàtica ocasionada per la reintroducció de l’ós

El Ple del Conselh Generau d’Aran celebrat ahir dilluns, va ratificar aquesta moció a favor de la ramaderia extensiva que es va aprovar al ple anterior. Aquesta moció requeria que es duguessin a terme mesures de protecció als ramaders, demanava la retirada dels exemplars conflictius i que es desenvolupi i executi un protocol d’actuació.

Unitat d’Aran ha tornat a demanar al ple del Conselh Generau d’Aran celebrat ahir dilluns que la moció a favor de la ramaderia extensiva que aquest ple va aprovar sigui presentada i debatuda també al Parlament de Catalunya. “Cal fer entendre a les administracions i a les associacions de protecció mediambientals i animalistes que la ramaderia i la agricultura contribueixen de forma clau a preservar la biodiversitat de la muntanya”, manifestava Francés Boya, Conselhèr portaveu d’UA i afegia que “la problemàtica és prou greu com perquè els partits polítics es posicionin i opinin sobre el tema, sobretot després de les declaracions del Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Ferran Miralles, on defensava la reintroducció de l’ós al Pireneu com una aposta del Govern de la Generalitat que també implica al Conselh Generau d’Aran des de 2015, la preocupació és encara més gran”.

Boya declarava que, “cal fer compatible una activitat com la ramaderia amb la fauna salvatge. La presència de ramats a les muntanyes és un bé a preservar, que ajuda a mantenir el paisatge i a tenir millor control del bosc”.

UA ha reclamat que es prenguin mesures efectives de suport a la ramaderia per tal de garantir la continuïtat d’aquesta activitat a l’alta muntanya. Cal recordar que Unitat d’Aran ja havia instat al Ple a presentar aquesta moció al Parlament amb anterioritat.

 Aran, 18 de setembre de 2018