Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran impulse ua declaracion dera Deputacion de Lleida pes 30 ans dera prumèra Lei d’Aran

Eth grop politic aranés vò intensificar era collaboracion entre er ens provinciau e eth Conselh Generau d’Aran

Eth grop d’Unitat d’Aran ena Deputacion de Lleida a presentat ua declaracion institucionau damb motiu deth 30au aniversari dera aprobacion dera prumèra Lei d’Aran, que permetec era recuperacion des institucions d’autogovèrn araneses. Aguesta declaracion serà aprovada en Plen der ens provinciau londeman dera celebracion dera Hèsta d’Aran. D’aguesta forma, UA vò qu’era Deputacion reconeishe “eth regim especiau d’Aran en desplegament deth sòn autogovèrn coma era mielhor forma de governança deth sègle XXI, d’acòrd damb era sua singularitat territoriau e culturau”.

Ath delà, era declaracion reflectís eth renaumient e refòrç deth convèni marc qu’era Deputacion manten damb eth Conselh Generau, en exercici des sues competéncies, e de futures collaboracions que poguen encetar en matèries coma era promocion economica e toristica, eth supòrt as servicis de salut e benèster, era proteccion der aranés, era restauracion deth patrimòni culturau o eth foment der espòrt.

Era declaracion inste ara Generalitat a trabalhar amassa damb eth Conselh Generau entà desplegar er autogovèrn ena defensa des persones e es famílies, sustot des mès vulnerables, atau coma ena proteccion des drets laboraus e sociaus. Eth document recuelh tanben eth mandat dera naua Lei d’Aran entà qu’Aran non sigue includit en cap de division territoriau que non sigue era pròpria.

Eth deputat provinciau, Amador Marqués, a declarat que “damb aguesta declaracion, volem qu’era Deputacion hèsque efectiu eth sòn respècte ara personalitat juridica pròpria d’Aran, garantida estatutàriament, e pogue cooperar de forma intensa damb es institucions araneses, includidi es ajuntaments, coma era mielhor forma de gestion des interèssi pròpris d’Aran”.

Aran, 17 de junh de 2020

 

Unitat d’Aran impulsa una declaración de la Diputación de Lleida por los 30 años de la primera Ley de Aran

El grupo político aranés quiere intensificar la colaboración entre el ente provincial y el Conselh Generau d’Aran

El grupo de Unitat d’Aran en la Deputación de Lleida ha presentado una declaración institucional con motivo del 30avo aniversario de la aprobación de la primera Ley de Aran, que permitió la recuperación de sus instituciones de autogobierno aranesas. Esta declaración será aprobada en el Pleno del ente provincial al día siguiente de la celebración de la Hèsta d’Aran. De esta forma, UA quiere que la Diputación reconozca “el régimen especial de Aran en el despliegue de su autogobierno como la mejor forma de gobernanza del siglo XXI, de acuerdo con su singularidad territorial y cultural”.

Además, la declaración refleja la renovación y refuerzo del convenio marco que la Diputación mantiene con el Conselh Generau, en ejercicio de sus competencias, y de futuras colaboraciones que puedan comenzar en materias como la promoción económica y turística, el apoyo a los servicios de salud y bienestar, la protección del aranés, la restauración del patrimonio cultural o el fomento del deporte.

La declaración insta a la Generalitat a trabajar junto con el Conselh Generau para desplegar el autogobierno en defensa de las personas y las familias, sobretodo de las más vulnerables, así como en la protección de los derechos laborales y sociales. El documento recoge también el mandato de la nueva Ley de Aran para que Aran no sea incluido en ninguna división territorial que no sea la propia.

El diputado provincial, Amador Marqués, ha declarado que “con esta declaración, queremos que la Diputación haga efectivo su respeto a la personalidad jurídica propia de Aran, garantizada estatutariamente, y pueda cooperar de forma intensa con las instituciones aranesas, incluidos los ayuntamientos, como la mejor forma de gestión de los intereses propios de Aran”.

Aran, 17 de junio de 2020

 

Unitat d’Aran impulsa una declaració de la Diputació de Lleida pels 30 anys de la primera Llei d’Aran

El grup polític aranès vol intensificar la col·laboració entre l’ens provincial i el Conselh Generau d’Aran

El grup d’Unitat d’Aran a la Diputació de Lleida ha presentat una declaració institucional amb motiu del 30è aniversari de l’aprovació de la primera Llei d’Aran, que va permetre la recuperació de les seves institucions d’autogovern araneses. Aquesta declaració serà aprovada en el Ple de l’ens provincial a l’endemà de la celebració de la Hèsta d’Aran. D’aquesta manera, UA vol que la Diputació reconegui “el règim especial d’Aran en el desplegament del seu autogovern com la millor forma de governança del segle XXI, d’acord amb la seva singularitat territorial i cultural”.

A més, la declaració reflecteix la renovació i reforç del conveni marc que la Diputació manté amb el Conselh Generau, en exercici de les seves competències, i de futures col·laboracions que puguin encetar en matèries com la promoció econòmica i turística, el suport als serveis de salut i benestar, la protecció de l’aranès, la restauració del patrimoni cultural o el foment de l’esport.

La declaració insta a la Generalitat a treballar juntament amb el Conselh Generau per desplegar l’autogovern en defensa de les persones i les famílies, sobretot de les més vulnerables, així com en la protecció dels drets laborals i socials. El document recull també el mandat de la nova Llei d’Aran perquè Aran no sigui inclòs en cap divisió territorial que no sigui la pròpia.

El diputat provincial, Amador Marqués, ha declarat que “amb aquesta declaració, volem que la Diputació faci efectiu el seu respecte a la personalitat jurídica pròpia d’Aran, garantida estatutàriament, i pugui cooperar de manera intensa amb les institucions araneses, inclosos els ajuntaments, com la millor forma de gestió dels interessos propis d’Aran”.

Aran, 17 de juny de 2020