Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran i el Partit Renovador d’Arties i Garòs denuncien un seguit d’irregularitats en el referèndum del dissabte dia 26 sobre la segregació d’Arties i Garòs delmunicipi de Naut Aran

Unitat d’Aran i el Partit Renovador d’Arties i Garòs vol manifestar el següent en referència als resultats del referèndum realitzat el dissabte passat dia 26 sobre la segregació d’Arties i Garòs del municipi de Naut Aran:

o    Els resultats de l’enquesta corresponen a la participació en el referèndum de 244 persones del total de 492 que conformen el cens electoral; per tant, la participació ciutadana en el referèndum va ser del 49,9 per cent, és a dir, més de la meitat del cens no va anar a votar.

o    L’Associació de Veïns i la resta dels partits polítics havien demanat als vilatans d’Arties i Garòs partidaris de la segregació que no participessin en una enquesta realitzada arbitràriament per l’alcalde pedani, tenint en compte que no reunia les condicions democràtiques suficients per garantir la legalitat de la consulta.

o    El notari de Vielha va personar-se al referèndum i va recollir en una acta totes les irregularitats realitzades en la consulta a fi i efecte de lliurar aquest document als membres de la ponència d’Ordenació Territorial.

o    Algunes de les irregularitats detectades fan referència a la manipulació del cens electoral i a la no presència d’interventors en les meses, la composició de les quals es va dur a terme arbitràriament per l’alcalde pedani.

Finalment, l’Associació de Veïns reclama que si s’ha de fer un referèndum per dilucidar la voluntat majoritària dels habitants d’Arties i Garòs sobre la segregació de Naut Aran, la consulta s’ha de fer segons marca la llei i ha d’estar regulada per la Junta Electoral.