Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran formarà part deth govèrn dera Deputacion de Lleida

  • Aguesta tarde s’a hèt public er acòrd entre ERC, PSC, PL e UA entà conformar eth nau govèrn d’aguesta institucion tad aguesta pròplèu legislatura

Era Secretària Generau d’Unitat d’Aran, Maria Vergés, a destacat era importància d’aguest acòrd entàs interèssi des municipis aranesi e deth Conselh Generau d’Aran, que permeterà préner part des decissions e des accions qu’era Deputacion amie a tèrme en Aran.

En aguest sens, Vergés a volut destacar que, “era creacion d’un espaci especific e bilaterau entre era Deputacion de Lleida e eth Conselh Generau d’Aran que prevé aguest acòrd entà tractar toti aqueri ahèrs que impliquen ara Val d’Aran, ei un pas fòrça important ena linha d’aquerò que Unitat d’Aran ven defenent sus eth besonh d’auer representacion en totes aqueres institucions que sigue possible”. Enes pròplèus dies UA designarà ath sòn representant ena Deputacion de Lleida. 

Val d’Aran, 13 de junh de 2023

Unitat d’Aran formarà parte del gobierno de la Diputación de Lleida

  • Esta tarde se ha hecho público el acuerdo entre ERC, PSC, PL y UA para conformar el nuevo gobierno de esta institución durante esta legislatura.

La Secretaria General de Unitat d’Aran, Maria Vergés, ha destacado la importancia de este acuerdo para los intereses de los municipios araneses y del Conselh Generau d’Aran, que les permitirá participar en las decisiones y acciones que la Diputación lleve a cabo en Aran.

En este sentido, Vergés ha querido destacar que “la creación de un espacio específico y bilateral entre la Diputación de Lérida y el Conselh Generau d’Aran que contempla este acuerdo para abordar todos aquellos asuntos que involucran al Valle de Arán, es un paso muy importante en la línea de lo que la Unidad de Arán ha venido defendiendo sobre la necesidad de tener representación en todas aquellas instituciones que sea posible”. En los próximos días, UA designará a su representante en la Diputación de Lérida.

Val d’Aran, 13 de junio de 2023

Unitat d’Aran formarà part del govern de la Diputació de Lleida.

  • Aquesta tarda s’ha fet públic l’acord entre ERC, PSC, PL i UA per conformar el nou govern d’aquesta institució durant aquesta legislatura. 

La Secretària General d’Unitat d’Aran, Maria Vergés, ha destacat la importància d’aquest acord per als interessos dels municipis aranesos i del Conselh Generau d’Aran, que els permetrà participar en les decisions i accions que la Diputació durà a terme a Aran..

En aquest sentit, Vergés ha volgut destacar que “la creació d’un espai específic i bilateral entre la Diputació de Lleida i el Conselh Generau d’Aran que contempla aquest acord per abordar tots aquells afers que involucren el Vall d’Aran, és un pas molt important en la línia del que la Unitat d’Aran ha defensat sobre la necessitat de tenir representació en totes aquelles institucions que sigui possible”. En els pròxims dies, UA designarà el seu representant a la Diputació de Lleida

Val d’Aran, 13 de juny de 2023