Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d´Aran denuncia la hipocresia de Convergència Democràtica Aranesa en matèria mediambiental

Segons Paco Boya, des de fa anys aquestes construccions han vingut fent-se amb el consentiment de l´Ajuntament i de l´alcalde de Naut Aran, sense que fins ara l´Ajuntament hagi pres cap mesura al respecte.

“Les bordes i cabanes de pastor són part del patrimoni etnològic i cultural de l´Aran que cal que sigui preservat i conservat, per tal també de conservar el paisatge aranès”. En aquest sentit, Boya afegeix que “en cap cas es pot acusar als propietaris d´aquestes construccions d´especular ja que l´única cosa que es busca és la de conservar un patrimoni familiar”. En tot cas, es podria redactar una normativa que estimulés aquestes actuacions de recuperació d´aquestes cabanes sota el patrimoni arquitectònic aranès tenint en compte criteris com el respecte de la volumetria i superfície existents, entre altres.

Resulta sorprenent que “malgrat que el municipi de Naut Aran suporta en el seu terme municipal actuacions com la de la Vall de Ruda, amb 3500 places de segona residència, 800 places hoteleres i una gran superfície comercial, que ha suposat i suposarà un impacte mediambiental i socioeconòmic importantíssim pel conjunt de l´Aran, sembla que per l´equip de govern municipal, l´únic problema són un grapat de cabanes de muntanya”.

Per Unitat d´Aran, seria bo saber quina és l´opinió del sr. Víctor León com a alcalde de Naut Aran i conseller de turisme del Conselh Generau d´Aran de l´impacte que per l´economia aranesa suposarà aquest complex turístic .