Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran denóncie era drastica retalhada dera inversion dera Generalitat en Aran e era manca de capacitat deth Sindic Barrera tà deféner es interèssi des aranesi

Segontes es donades extrètes deth Parlament de Catalunya era inversion en Aran per part dera Generalitat a reculat de forma important enes darrèri ans, en tot plaçar-se, entre 2010 e 2017, en -83%.

Unitat d’Aran a denonciat nauament era manca d’inversion per part dera Generalitat en Aran atau coma era inoperància deth govèrn de Convergéncia Democratica Aranesa tà deféner es interèssi d’Aran deuant des sòns omològs catalans.

Pendent es darrèri ans s’evidencie ua importanta reculada ena inversion qu’eth govèrn catalan a amiat a tèrme ena Val d’Aran. Atau donc, en periòde comprenut entre 2010 e 2017 era variacion a estat negativa, d’un -83%.

“S’ad aguest hèt, hi higem qu’eth Conselh Generau d’Aran se trape sense sistèma de finançament pr’amor qu’era pròpria Generalitat lo finiquitèc en 2011, en ua situacion d’infrafinançament qu’afècte, de forma dirècta, as servicis qu’aufrís era maxima Institucion coma pòt èster era sanitat, eth mautracte resulte evident” manifestaue Paco Boya, secretari generau d’UA e higie que “non sonque ei responsabilitat dera Generalitat, se non, qu’eth govèrn de Convergéncia en Aran non a sabut deféner es nòsti interèssi deuant des sòns omològs en Catalunya, demostrant nauament que non an projècte e hènt evident qu’Aran a de besonh un cambi”.

Aran, 1 de març de 2019

 

Unitat d’Aran denuncia el drástico descenso de la inversión de la Generalitat en Aran y la falta de capacidad del Síndic Barrera para defender los intereses de los araneses

Según los datos extraídos del Parlament de Catalunya la inversión en Aran por parte de la Generalitat ha retrocedido de forma importante en los últimos años, situándose, entre 2010 y 2017, en el -83%. 

Unitat d’Aran ha denunciado nuevamente la falta de inversión por parte de la Generalitat en Aran así como la inoperancia del gobierno de Convergencia Democrática Aranesa para defender los intereses de Aran frente a sus homólogos catalanes.

Durante los últimos años se ha evindeciado un importante retroceso en la inversión que el gobierno catalán ha llevado a cabo en el Valle de Arán. Así pues, en el periodo comprendido entre 2010 y 2017 la variación ha sido negativa, de un -83%.

“Si a este hecho, le añadimos que el Conselh Generau d’Aran se encuentra sin sistema de financiación porque la propia Generalidad lo finiquitó en 2011 y en una situación de infrafinanciación que afecta, de forma directa, a los servicios que ofrece la máxima Institución como puede ser la sanidad, el maltrato resulta evidente” manifestaba Paco Boya, secretario general de UA y añadía que “no sólo es responsabilidad de la Generalitat, si no, que el gobierno de Convergencia en Aran no ha sabido defender nuestros intereses delante de sus homólogos en Catalunya, demostrando nuevamente que no tienen proyecto y evidenciando que Arán necesita un cambio”.

Aran, 1 de marzo de 2019

 

Unitat d’Aran denuncia el dràstic descens de la inversió de la Generalitat a l’Aran i la manca de capacitat del Síndic Barrera per defensar els interessos dels aranesos

Segons les dades extretes del Parlament de Catalunya la inversió a Aran per part de la Generalitat ha retrocedit de forma important en els últims anys, situant-se, entre 2010 i 2017, en -el 83%.

Unitat d’Aran ha denunciat novament la manca d’inversió per part de la Generalitat a l’Aran així com la inoperància del govern de Convergència Democràtica Aranesa per defensar els interessos d’Aran enfront dels seus homòlegs catalans.

Durant els últims anys s’ha evindeciat un important retrocés en la inversió que el govern català ha dut a terme a la Vall d’Aran. Així doncs, en el període comprès entre 2010 i 2017 la variació ha estat negativa, d’un -83%.

“Si a aquest fet, li afegim que el Consell General d’Aran es troba sense sistema de finançament perquè la mateixa Generalitat ho va liquidar el 2011 i en una situació de infrafinançament que afecta, de manera directa, als serveis que ofereix la màxima institució com pot ser la sanitat, el maltractament resulta evident” manifestava Paco Boya, secretari general d’UA i afegia que “no només és responsabilitat de la Generalitat, si no, que el govern de Convergència a Aran no ha sabut defensar els nostres interessos davant dels seus homòlegs a Cataluya, demostrant novament que no tenen projecte i evidenciant que Aran necessita un canvi”.

Aran, 1 de març de 2019