Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran critique era deficienta gestion deth servici de recuelhuda de lordères

Eth servici de remassada de lordères dera Val d’Aran a tornat a mostrar grèus deficiéncies pendent eth periòde de Nadau en tot veder-se contenedors plei pendent dies

Pendent es hèstes de Nadau eth numerò de visitants en Aran a estat fòrça elevat e s’an detectat nauament grèus deficiéncies en servici de remassada de lordères depenent deth Conselh Generau d’Aran. Fòrça municipis aranesi an demorat tamb es contenedors plens per dies, en tot hèr qu’es lordères s’apilerèssen ath sòn torn e balhant ua nefasta imatge deth territòri.

Francés Boya, Conselhèr portaveu d’UA manifestaue que “s’a evidenciat un còp mès qu’era gestion d’aguest servici non s’adapte as besonhs deth país”. E higie que, “ei clar qu’era externalizacion deth servici e era sua privatizacion non n’a solucionat es deficiéncies qu’auie, se non que les a agreujat”. UA a instat ath Conselh Generau d’Aran en reiterades ocasions que demane ara empresa concessionària un aument  des recursi umans e/o economics utilizats entà solucionar aguesta problematica recorrent.

Boya tanben explicaue que, “eth nòste entorn naturau e paisatge son claus entà garantir era qualitat toristica dera Val. Non mos podem perméter dar aguesta imatge de deishadesa, un problèma que resulte mès evident  enes dies de mès afloéncia toristica der an”. Cau rebrembar qu’era Val d’Aran obtenguec eth certificat d’acreditacion Biosphere en gèr de 2014, eth quau met en valor eth patrimòni culturau aranés e sustot eth miei ambient, “un certificat deth qu’eth govèrn deth Conselh Generau ne hec grana difusion e qu’ara demore en entredit damb aguesta grèu problematica”, manifestaue Boya.

Atau madeish des d’Unitat d’Aran s’an lamentat es declaracions deth Sindic d’Aran enes mieis de comunicacion en tot acusar de “deishadesa absoluta” e de manca de collaboracion as ajuntaments aranesi. “Eth Sindic preten hèr responsables as ajuntaments d’un servici qu’ei obligacion deth Conselh Generau d’Aran” declaraue Boya e higie que “es ajuntaments aranesi hèn tot çò qu’ei enes sues mans entà facilitar era recuelhuda, e ei cèrt que cau persutar en potenciar eth civisme, totun cadun a d’assomir es sues competéncies”.

En un aute orde de tèmes, pendent es hèstes de Nadau, s’an tornat produsit granes retencions e naues coes quilometriques ena carretèra C-28, carretèra que comunique Vielha tamb eth Pòrt dera Bonaigua, enes accèssi d’entrada e gessuda ara estacion de Baqueira Beret. Des d’Unitat d’Aran s’a tornat a reclamar ara Generalitat de Catalunya que realize òbres de melhora en aguesta carretèra tà esvitar aguestes situacions.

Aran, 11 de gèr de 2018

 

Unitat d’Aran critica la deficiente gestión del servicio de recogida de basuras

El servicio de recogida de basuras del Valle de Aran ha vuelto a mostrar graves deficiencias durante el periodo de Navidad viéndose contenedores llenos durante días

Durante las fiestas de Navidad el número de visitantes en Aran ha sido muy elevado y se han detectado nuevamente graves deficiencias en el servicio de recogida de basuras dependientes del Conselh Generau d’Aran. Muchos municipios araneses han permanecido con los contenedores llenos por días, haciendo que las basuras se acumulasen a su alrededor y dando una nefasta imagen del territorio.

Francés Boya, Conselhèr portavoz de UA manifestaba que “se ha evidenciado una vez más que la gestión de este servicio no se adapta a las necesidades del país”. Y añadía que, “está claro que la externalización del servicio y su privatización no ha solucionado las deficiencias que tenía, si no que las ha agravado”. UA ha instado al Conselh Generau d’Aran en reiteradas ocasiones que pida a la empresa concesionaria un aumento de los recursos humanos y/o económicos utilizados para solucionar esta problemática recurrente.

Boya también explicaba que, “nuestro entorno natural y paisaje son claves para garantizar la calidad turística del Valle. No podemos permitirnos dar esta imagen de dejadez, un problema que resulta más evidente en los días de más afluencia turística del año”. Hay que recordar que el Valle de Aran obtuvo el certificado de acreditación Biosphere en enero de 2014, el cual pone en valor el patrimonio cultural aranés y sobre todo el medio ambiente, “un certificado del que el gobierno del Conselh Generau hizo gran difusión y que ahora queda en entredicho con esta grave problemática”, manifestaba Boya.

Asimismo desde Unitat d’Aran se han lamentado las declaraciones del Sindic d’Aran en los medios de comunicación acusando de “dejadez absoluta” y de falta de colaboración a los ayuntamientos araneses. “El Sindic pretende hacer responsables a los ayuntamientos de un servicio que es obligación del Conselh Generau d’Aran”, declaraba Boya y añadía que, “los ayuntamientos araneses hacen todo lo que está en sus manos para facilitar la recogida, y es cierto que hay que insistir en potenciar el civismo, aun así cada uno debe asumir sus competencias”.

En otro orden de temas, durante las fiestas de Navidad, se han vuelto a producir grandes retencions y nuevas colas quilométricas en la carretera C-28, carretera que comunica Vielha con el Port de la Bonaigua, en los accesos de entrada y salida a la estación de Baqueira Beret. Desde Unitat d’Aran se ha vuelto para reclamar a la Generalitat de Catalunya que realice obras de mejora en esta carretera para evitar estas situaciones.

Aran, 11 de enero de 2018

 

Unitat d’Aran critica la deficient gestió del servei de recollida d’escombreries

El servei de recollida d’escombraries de la Vall d’Aran ha tornat a mostrar greus deficiències durant el període de Nadal veientse contenidors plens durant dies

Durant les festes de Nadal el nombre de visitants a l’Aran ha estat molt elevat i s’han detectat novament greus deficiències en el servei de recollida d’escombraries dependents del Conselh Generau d’Aran. Molts municipis aranesos han restat amb els contenidors plens per dies, fent que les escombraries s’acumulessin al seu voltant i donar una nefasta imatge del territori.

Francès Boya, conselhèr portaveu d’UA manifestava que, “s’ha evidenciat una vegada més que la gestió d’aquest servei no s’adapta a les necessitats del país”. I afegia que, “està clar que l’externalització del servei i la seva privatització no ha solucionat les deficiències que tenia, sinó que les ha agreujat”. UA ha instat al Conselh Generau d’Aran en reiterades ocasions que demani a l’empresa concessionària un augment dels recursos humans i/o econòmics utilitzats per a solucionar aquesta problemàtica recurrent.

Boya també explicava que, “el nostre entorn natural i paisatge són claus per garantir la qualitat turística de la Vall. No ens podem permetre donar aquesta imatge de deixadesa, un problema que resulta més evident en els dies de més afluència turística de l’any”. Cal recordar que la Vall d’Aran va obtenir el certificat d’acreditació Biosphere al gener de 2014, el qual posa en valor el patrimoni cultural aranès i sobretot el medi ambient, “un certificat del que el govern del Conselh Generau en va fer gran difusió i que ara queda en entredit amb aquesta greu problemàtica”, manifestava Boya.

Així mateix des d’Unitat d’Aran s’han lamentat les declaracions del Síndic d’Aran en els mitjans de comunicació acusant de “deixadesa absoluta” i de manca de col·laboració als ajuntaments aranesos. “El Síndic pretén fer responsables als ajuntaments d’un servei que és obligació del Conselh Generau d’Aran”, declarava Boya i afegia que, “els ajuntaments aranesos fan tot el que està a les seves mans per facilitar la recollida, i és cert que cal insistir en potenciar el civisme, tot i així cadascú ha d’assumir les seves competències”.

En un altre ordre de temes, durant les festes de Nadal, s’han tornat a produir grans retencions i noves cues quilomètriques a la carretera C-28, carretera que comunica Vielha amb el Port de la Bonaigua, en els accessos d’entrada i sortida a la estació de Baqueira Beret. Des d’Unitat d’Aran s’ha tornat a reclamar a la Generalitat de Catalunya que realitzi obres de millora en aquesta carretera per evitar aquestes situacions.

 Aran, 11 de gener de 2018