Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Unitat d’Aran artenh es melhors resultats electoraus dera sua istòria

Eth partit aranés obten majoria absoluta en Conselh Generau d’Aran e sies des 9 ajuntaments aranesi: Vielha e Mijaran, Les, Bossòst, Canejan, Es Bòrdes e Vilamòs.

Es resultats electoraus d’aguestes eleccions municipaus e tath Conselh Generau d’Aran an estat es melhors des quaranta ans d’istòria d’Unitat d’Aran, en tot arténher 9 conselhèrs de 13 e recuperar atau eth govèrn deth Conselh Generau. Atau madeish, passe a governar 6 ajuntaments, des 5 que governaue ena passada legislatura, tanben damb majoria absoluta.

Unitat d’Aran vò arregraïr a tota era ciutadania era sua confiança atau coma as sòns candidats e candidates peth trabalh d’aguesti mesi entà arténher aguesti grani resultats.

Paco Boya, secretari generau d’UA, manifestaue era sua satisfaccion e higie que “des d’Unitat d’Aran mos deisharam era pèth entà trabalhar per Aran e pera sua gent”.

Per çò que hè ath Conselh Generau d’Aran, Unitat d’Aran artenhec 2.527 vòts, Convergéncia Democratica aranesa, 1.523, e era formacion Amassa 552.

 

Aran, 27 de mai de 2019

 

Unitat d’Aran consigue los mejores resultados electorales de su historia

El partido aranés obtiene mayoría absoluta en el Conselh Generau d’Aran y seis de los 9 ayuntamientos araneses: Vielha e Mijaran, Les, Bossòst, Canejan, Es Bòrdes y Vilamòs.

Los resultados electorales de estas elecciones municipales y para el Conselh Generau d’Aran han sido los mejores de los cuarenta años de historia de UA, consiguiendo 9 consejeros de 13 y recuperando así el gobierno del Conselh.

Asimismo, pasa a gobernar 6 ayuntamientos, de los 5 que gobernaba en la pasada legislatura, también con mayoría absoluta.

UA quiere agradecer a toda la ciudadanía su confianza así como a los sus candidatos y candidatas por el trabajo llevado a cabo estos meses para conseguir estos grandes resultados.

Paco Boya, secretario general de UA, manifestaba su satisfacción y añadía que “desde Unitat d’Aran nos dejaremos la piel para trabajar por Arán y por su gente”.
Respecto al Conselh Generau, UA consiguió 2.527 votos, Convergencia Democrática aranesa, 1.523, y la formación Amassa 552.

 

Aran, 27 de mayo de 2019

 

 

Unitat d’Aran aconsegueix els millors resultats electorals de la seva història

El partit aranès obté majoria absoluta al Conselh Generau d’Aran i 6 dels 9 ajuntaments aranesos: Vielha e Mijaran, Les, Bossòst, Canejan, Es Bòrdes i Vilamòs.

Els resultats electorals d’aquestes eleccions municipals i per al Consell General d’Aran han estat els millors dels quaranta anys d’història d’UA, aconseguint 9 consellers de 13 i recuperant així el govern del Conselh.

Així mateix, passa a governar 6 ajuntaments, dels 5 que governava en la passada legislatura, també amb majoria absoluta.

UA vol agrair a tota la ciutadania la seva confiança així com als seus candidats i candidates per la feina duta a terme aquests mesos per aconseguir aquests grans resultats.

Paco Boya, secretari general d’UA, manifestava la seva satisfacció i afegia que “des Unitat d’Aran ens deixarem la pell per treballar per Aran i per la seva gent“.

Pel que fa al Consell General, UA va aconseguir 2.527 vots, Convergència Democràtica aranesa, 1.523, i la formació Amassa 552.

 

Aran, 27 de maig de 2019