Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UA se reivindique coma prumèra fòrça de Bossòst e regrète eth pacte de Vesins-Convergéncia pera sua manca de transparéncia

Eth grop d’UA se reivindique coma prumèra fòrça de Bossòst, era mès votada eth 28 M. “Aguest hèt mos anime a assomir era nòsta responsabilitat entà exercir ua labor d’oposicion rigorosa e constructiva”, a explicat eth pòrtavotz Amador Marqués. 

Eth còsso a regretat eth pacte de govèrn entre Vesins e Convergéncia “perque ei contradictòri damb es propòstes de transparéncia e non adscripcion politica”. “Ei un pacte legitim mès clarament politic e precari, er unic objectiu deth quau ei expulsar a UA deth govèrn locau”, a hijut. 

Marqués a assegurat que “d’ençà d’UA seram atents a qu’es projèctes tramitadi e aprovadi per anterior govèrn poguen executar-se enes pròplèu ans”

Val d’Aran, 18 de junh de 2023

UA se reivindica como primera fuerza de Bossòst y lamenta el pacto de Vecinos-Convergencia por su falta de transparencia

El grupo de UA se reivindica como primera fuerza de Bossòst, la más votada el 28 M. “Este hecho nos anima a asumir nuestra responsabilidad para ejercer una labor de oposición rigurosa y constructiva”, ha explicado la portavoz Amador Marqués.

El concejal ha lamentado el pacto de gobierno entre Vecinos y Convergencia “porque es contradictorio con las propuestas de transparencia y no adscripción política”. “Es un pacto legítimo pero claramente político y precario, el único objetivo del cual es expulsar a UA del gobierno local”, ha añadido.

Marqués ha asegurado que “desde UA estaremos atentos a que los proyectos tramitados y aprobados por el anterior gobierno puedan ejecutarse en los próximos años”.

Val d’Aran, 18 de junio de 2023

UA es reivindica com a primera força de Bossòst i lamenta el pacte de Veïns-Convergència per la seva manca de transparència

El grup d’UA es reivindica com a primera força de Bossòst, la més votada el 28 M. “Aquest fet ens anima a assumir la nostra responsabilitat per exercir una tasca d’oposició rigorosa i constructiva”, ha explicat el portaveu Amador Marqués.

El regidor ha lamentat el pacte de govern entre Veïns i Convergència “perquè és contradictori amb les propostes de transparència i no adscripció política”. “És un pacte legítim però clarament polític i precari, l’únic objectiu del qual és expulsar la UA del govern local”, ha afegit.

Marqués ha assegurat que “des d’UA estarem atents a que els projectes tramitats i aprovats per l’anterior govern puguin executar-se en els propers anys”.

Val d’Aran, 18 de juny de 2023