Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UA inste ar Ajuntament de Bossòst a cuedar er espaci urban e es installacions deportives

Eth grop d’Unitat d’Aran en Bossòst a instat aué ara equipa de govèrn a suenhar er espaci urban e es installacions deportives municipaus deuant der estat d’abandon e deishadesa detectat pendent es darrèri mesi. Eth còsso portavotz, Amador Marqués, s’a mostrat preocupat “pera imatge d’abandon d’elements urbans coma es flors que decòren er espaci public deth municipi, damb un caractèr eminentaments toristic”. Tanben s’a queishat deth “descontròl” que patissen es installacions dera Zòna Deportiva, coma s’a pogut comprovar pendent aguest ostieu.

En aguest sens, eth grop municipau a mostrat un balanç “negatiu e decepcionant des prumèri mesi der actuau govèrn locau”, pr’amor que “s’a preocupat mès de cercar errors der anterior govèrn, en tot hèr d’oposicion ara oposicion”. Marqués a declarat que “aguesta actitud hè a pèrder eth temps ar Ajuntament e ath municipi, qu’a de besonh un govèrn damb volontat de somar e servir ath conjunt dera ciutadania”.

Totun, “èm dispausadi a collaborar des d’ua actitud positiva e constructiva peth ben deth pòble e era sua convivéncia, en tot fomentar era transparéncia e eth desvolopament de projèctes iniciadi ena anteriora legislatura”, segontes eth còsso.

Val d’Aran, 20 d’octubre de 2023

UA insta al Ayuntamiento de Bossòst a cuidar el espacio urbano y las instalaciones deportivas

El grupo de Unitat d’Aran en Bossòst ha instado hoy al equipo de gobierno a cuidar el espacio urbano y las instalaciones deportivas municipales ante el estado de abandono y dejadez detectado durante los últimos meses. El concejal portavoz, Amador Marqués, se ha mostrado preocupado “por la imagen de abandono de elementos urbanos como las flores que decoran el espacio público del municipio, con un carácter eminentemente turístico”. También se ha quejado del “descontrol” que sufren las instalaciones de la Zona Deportiva, como se ha podido comprobar durante este verano. 

En este sentido, el grupo municipal ha mostrado un balance “negativo y decepcionante de los primeros meses del actual gobierno local”, ya que “se ha preocupado más de buscar fallos del anterior gobierno, haciendo de oposición a la oposición”. Marqués ha declarado que “esta actitud hace perder el tiempo al Ayuntamiento y al municipio, que necesita un gobierno con voluntad de sumar y servir al conjunto de la ciudadanía”

Aun así, “estamos dipuestos a colaborar desde una actitud positiva y constructiva por el bien del pueblo y su convivencia, fomentando la transparencia y el desarrollo de proyectos iniciados en la anterior legislatura”, según el concejal.

Val d’Aran, 20 de octubre de 2023

UA insta l’Ajuntament de Bossòst a tenir cura de l’espai urbà i les instal·lacions esportives

El grup d’Unitat d’Aran a Bossòst ha instat avui l’equip de govern a cuidar l’espai urbà i les instal·lacions esportives municipals davant l’estat d’abandó i deixadesa detectat durant els darrers mesos. El regidor portaveu Amador Marqués s’ha mostrat preocupat “per la imatge d’abandonament d’elements urbans com les flors que decoren l’espai públic del municipi, amb un caràcter eminentment turístic”. També s’ha queixat del “descontrol” que pateixen les instal·lacions de la Zona Esportiva, com s’ha pogut comprovar durant aquest estiu.

En aquest sentit, el grup municipal ha mostrat un balanç “negatiu i decebedor dels primers mesos de lʻactual govern local”, ja que “s’ha preocupat més de buscar errades de l’anterior govern, fent d’oposició a l’oposició”. Marqués ha declarat que “aquesta actitud fa perdre el temps a l’Ajuntament i al municipi, que necessita un govern amb voluntat de sumar i servir el conjunt de la ciutadania”.

Tot i així, “estem diposats a col·laborar des d’una actitud positiva i constructiva pel bé del poble i la seva convivència, fomentant la transparència i el desenvolupament de projectes iniciats a l’anterior legislatura”, segons el regidor.

Val d’Aran, 20 d’octubre de 2023