Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UA i PSC, una aliança que reforça la singularitat d’Aran

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) i Unitat d’Aran-PNA acabem de signar un nou protocol de relació per reforçar l’aliança que ambdós partits mantenim des de l’any 1991. No és casual que així fos, ja que aquell any l’Aran recuperava la seva institució d’autogovern, el Conselh Generau d’Aran, després de la seva abolició l’any 1834 i després d’un llarg període de reivindicacions, ja al període democràtic, per part de l’associació de veïns Es Terçons i, després, per Unitat d’Aran-Partit Nacionalista Aranès, el relleu polític d’aquella.

En aquell moment, UA va trobar en les forces progressistes catalanes, i especialment en el PSC, l’aliat necessari per reclamar al govern de Jordi Pujol l’autogovern que els aranesos havien exercit al llarg dels segles. UA i PSC van signar un nou protocol l’any 1999. Des de llavors, els dos partits hem consolidat una aliança política i ideològica a favor de l’Aran i els seus municipis i el seu reconeixement com a territori singular dins de Catalunya amb identitat pròpia, basada en la voluntat dels ciutadans d’Aran d’autogovernar-se i en una llengua i una cultura pròpies que han marcat l’esdevenir del poble aranès.

Aquesta relació ha permès que l’Estatut d’Autonomia de 2006, aprovat durant el mandat del primer Govern d’Entesa a la Generalitat, empari i respecti la singularitat de l’Aran i reconegui la Vall com “una realitat occitana dotada d’identitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística” i com una “entitat territorial singular dins de Catalunya, la qual és objecte d’una particular protecció per mitjà d’un règim jurídic especial”, vigent d’ençà de la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran. Una llei que ara s’haurà de renovar, actualitzar i millorar d’acord amb el mandat estatutari i la voluntat expressada per les forces polítiques araneses.

A més, l’aprovació de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, impulsada pel segon Govern d’Entesa a la Generalitat, ha significat el major reconeixement de l’aranès, element fonamental de la identitat de la Vall, en la seva història.

Durant aquest període, UA ha pogut governar el Conselh Generau d’Aran (2007-2011) amb un projecte modern i transformador, després de 12 anys d’hegemonia convergent. Si bé avui aquesta hegemonia torna a fer-se present en la seva pitjor faceta, UA es troba en condicions per liderar una alternativa creïble i solvent, preparada per governar el país amb un projecte inclusiu, transversal, equitatiu i clarament aranesista, perquè creiem que la defensa de l’autogovern va lligada molt estretament a la defensa de la justícia social i el progrés de tothom. Com ens han ensenyat els aranesos al llarg de la història, l’autogovern no és una finalitat en si, sinó un instrument per promoure un país més pròsper econòmicament i més just socialment.

El PSC sempre ha reconegut l’especificitat de l’organització institucional i administrativa de l’Aran així com la seva autonomia per ordenar i gestionar els afers

públics al seu territori. Als seus estatuts, es té en compte que “l’existència d’una cultura i llengua pròpies, promoguda aquesta per la llei de l’occità, aranès a l’Aran, de 2010; del principi d’autonomia política recollit per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 i per la llei específica de 1990 i d’institucions i d’una organització política de partits específics de l’àmbit aranès, reclamen un tractament particular per al cas de l’Aran” (article 33).

Aquest reconeixement es tradueix en el fet que per primera vegada, la Comissió Executiva Nacional del PSC ha incorporat, d’ençà del seu últim congrés nacional, un representant d’Unitat d’Aran. D’aquesta forma, el PSC s’assegura una veu reivindicativa a favor de l’Aran, perquè compartim la defensa de la singularitat de la Vall. Volem seguir col·laborant en la defensa d’una Catalunya de progrés que respecti i aprofundeixi l’autogovern i en la defensa d’una nova Llei d’Aran i un millor marc de finançament, més just i estable, per garantir els recursos suficients per a la prestació correcta i eficaç dels serveis i les matèries de la seva competència, com la sanitat, els serveis socials i la promoció turística, així com en la promoció de l’occità, aranès a l’Aran, la cultura i la identitat pròpia d’Aran.

Aquesta relació, que ha estat positiva per als dos partits, per a la gent i per a la defensa de la cultura, la llengua i la singularitat aranesa, ha escrit una història d’èxit, que ara hem de posar al servei d’un nou projecte progressista i aranesista que doni prioritat a la gent i el seu benestar. Volem plantejar una alternativa als governs insolidaris que tenim, ja que carreguen les retallades contra la majoria dels ciutadans amb un model de societat que malmet la sanitat i l’educació públiques i és incapaç de reactivar l’economia i promoure l’ocupació. Creiem que hem de fer un esforç suplementari per estar a prop de la gent, a través de mesures concretes, com plans de xoc contra la pobresa, a favor de les petites i mitjanes empreses i per l’ocupació dels joves.

Reafirmem, per tant, la nostra voluntat d’agermanament davant els reptes de futur en els àmbits polítics i socials i tots aquells que afectin el desenvolupament territorial i administratiu de la Val d’Aran per tal de fer efectiu un mateix combat polític que conjuga el principi d’autonomia amb la defensa de la justícia, tan necessària en aquests moments d’involució social. Avui, som l’única garantia que pot fer-ho possible, malgrat les dificultats. Per això, estem convençuts que reforçant la relació entre els dos partits, podrem reforçar encara més la singularitat de l’Aran i el progrés dels seus ciutadans. Una nova història d’èxits col·lectius està per escriure.