Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UA demane ara Deputacion somar esfòrci en favor d’un plan de chòc economic e sociau

Aguesta prepausa includís mesures de supòrt entàs economies de termièra e des estacions d’esquí

Eth grop d’Unitat d’Aran ena Deputacion de Lleida a demanat ara entitat provinciau que lidere un plan de chòc entà balhar supòrt ath sector economic afectat pera crisi sanitària generada pera pandemia dera COVID-19. Entre es mesures plantejades, UA prepause compensacions economiques en favor de sectors coma eth de bars e restaurants, qu’aueren de barrar era sua activitat pendent eth darrèr mes, segontes es restriccions decretades pera Generalitat. Entad açò, eth deputat portavotz, Amador Marqués, considère “indispensable” somar esfòrci entre totes es administracions entara reactivacion economica e era coesion sociau. Atau se despren dera mocion qu’eth grop a presentat damb eth deth PSC e que s’a aprovat per unanimitat.

Marqués s’a referit tanben ara activacion d’un plan de chòc sociau que permete refortilhar es servicis e es hons destinadi as familhes e larèrs damb dificultats economiques. “A miei e long termini, auem de crear es condicions favorables entara generacion d’emplec e d’activitat economica enes nòsti pòbles e municipis”, a explicat.

Atau madeish, eth grop d’UA a hèt incís en qu’era Deputacion defense deuant era Generalitat es interèssi des economies de termièra ena flexibilizacion des restriccions. En aguest sens, “era Generalitat a d’armonizar eth sus lhèuament des confinaments perimetraus damb eth dera mobilitat des ciutadans francesi”, a declarat eth deputat provinciau.

Tanben a fixat era atencion en esclarir er orizon des estacions d’esquí e de tota era activitat restacada damb eres en dialòg dera Deputacion damb era Generalitat.

 

Aran, 20 de noveme de 2020

 

 

UA pide a la Diputación sumar esfuerzos a favor de un plan de choque económico y social 

Esta propuesta incluye medidas de apoyo para las economías de frontera y de las estaciones de esquí

El grupo de Unitat d’Aran en la Diputación de Lleida ha pedido al ente provincial que lidere un plan de choque para apoyar al sector económico afectado por la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19. Entre las medidas planteadas, UA propone compensaciones económicas a favor de sectores como el de bares y restaurantes, que tuvieron que cerrar su actividad durante el último mes, según las restricciones decretadas por la Generalitat. Para ello, el diputado portavoz, Amador Marqués, considera “indispensable” sumar esfuerzos entre todas las administraciones para la reactivación económica y la cohesión social. Así se desprende de la moción que el grupo ha presentado junto al del PSC y que se ha aprobado por unanimidad.

Marqués se ha referido también a la activación de un plan de choque social que permita reforzar los servicios y los fondos destinados a las familias y hogares con dificultades económicas. “A medio y largo plazo, debemos crear las condiciones favorables para la generación de empleo y de actividad económica en nuestros pueblos y municipios”, ha explicado.

Asimismo, el grupo de UA ha incidido en que la Diputación defienda ante la Generalitat los intereses de las economías de frontera en la flexibilización de las restricciones. En este sentido, “la Generalitat debe armonizar el levantamiento de los confinamientos perimetrales con el de la movilidad de los ciudadanos franceses”, ha declarado el diputado provincial.

También ha puesto la atención en despejar el horizonte de las estaciones de esquí y de toda la actividad relacionada con ellas en el diálogo de la Diputación con la Generalitat.

 

Aran, 20 de noviembre de 2020

 

 

UA demana a la Diputació sumar esforços a favor d’un pla de xoc econòmic i social 

Aquesta proposta inclou mesures de suport per a les economies de frontera i de les estacions d’esquí

El grup d’Unitat d’Aran a la Diputació de Lleida ha demanat a l’ens provincial que lideri un pla de xoc per donar suport al sector econòmic afectat per la crisi sanitària generada per la pandèmia de la COVID-19. Entre les mesures plantejades, UA proposa compensacions econòmiques a favor de sectors com el de bars i restaurants, que van a ver de tancar la seva activitat durant l’últim mes, segons les restriccions decretades per la Generalitat. Per a això, el diputat portaveu, Amador Marqués, considera “indispensable” sumar esforços entre totes les administracions per a la reactivació econòmica i la cohesió social. Així es desprèn de la moció que el grup ha presentat juntament amb el del PSC i que s’ha aprovat per unanimitat.

Marqués s’ha referit també a l’activació d’un pla de xoc social que permeti reforçar els serveis i els fons destinats a les famílies i llars amb dificultats econòmiques. “A mig i llarg termini, hem de crear les condicions favorables per a la generació de llocs de treball i d’activitat econòmica en els nostres pobles i municipis”, ha explicat.

Així mateix, el grup d’UA ha incidit en que la Diputació defensi davant la Generalitat els interessos de les economies de frontera en la flexibilització de les restriccions. En aquest sentit, “la Generalitat ha d’harmonitzar l’aixecament dels confinaments perimetrals amb el de la mobilitat dels ciutadans francesos”, ha declarat el diputat provincial.

També ha posat l’atenció en aclarir l’horitzó de les estacions d’esquí i de tota l’activitat relacionada amb elles en el diàleg de la Diputació amb la Generalitat.

  

Aran, 20 de novembre de 2020