Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

UA apòste pes naues inversions dera Deputacion enes pòbles aranesi

Es plans der ens provinciau supausen un finançament de 1’4 milions d’euròs en infraestructures en Aran

Era Deputacion de Lleida ven d’aprovar dus plans d’inversions entàs municipis e pòbles aranesi per un impòrt totau d’1,4 milions d’èuros. Eth Plan de Dinamizacion Locau ei dejà resolvut entà finançar mielhores des infraestructures e equipaments locaus damb 440.000 èuros d’inversion, a compdar d’enguan. D’ua auta part, eth Plan de Cooperacion Locau 2020-21 prevé ua partida de 930.000 èuros, que serà destinat entàs ajuntaments e entitats municipaus descentralizades d’Aran. Aguest finançament se pòt dedicar a diuèrses inversions locaus restacades damb era mielhora e reforma de servicis, naues infraestructures, maishines, transpòrt e d’auti equips associadi ath foncionament operatiu des servicis locaus.

Eth grop d’Unitat d’Aran a votat a favor d’andús plans, ena darrèra session plenària. Aguesti plans se higen as aprovadi en matèria de salut, cultura, camins e despenes derivades dera crisi deth COVID-19. Atau madeish, era Deputacion manten tanben un convèni especiau damb eth Conselh Generau entath desplegament der autogovèrn aranés.

Eth deputat Amador Marqués a explicat que, “eth grop d’UA trabalhe entà qu’era Deputacion balhe supòrt as ajuntaments e pedanies ena mielhora, inversion e recuperacion des sues economies, sustot en ag uesti moments tan dificils entà toti”. Per aguest motiu, Marqués a demanat qu’era Deputacion s’implique ena recuperacion des economies locaus afectades pes restriccions decretades entà hèr front ara pandèmia. Tanben a reclamat que s’accelèren es trabalhs deth desplegament dera fibra optica entà facilitar eth teletrabalh enes pòbles de montanha.

Aran, 23 d’octubre de 2020

 

UA apuesta por las nuevas inversiones de la Diputación en los pueblos araneses

Los planes del ente provincial suponen una financiación de 1’4 millones de euros en infraestructuras en Aran

La Diputación de Lleida ha aprobado dos planes de inversiones para los municipios y pueblos araneses por un importe total de 1,4 millones de euros. El Plan de Dinamización Local ya se ha resuelto para financiar mejoras de las infraestructuras y equipamientos locales con 440.000 euros de inversión, a partir de este año. Por otra parte, el Plan de Cooperación Local 2020-21 prevé una partida de 930.000 euros, que será destinada para los ayuntamientos y entidades municipales descentralizadas de Aran. Esta financiación se puede dedicar a diversas inversiones locales relacionadas con la mejora y reforma de servicios, nuevas infraestructuras, máquinas, transporte y otros equipos asociados al funcionamiento operativo de los servicios locales.

El grupo de Unitat d’Aran ha votado a favor de ambos planes en la última sesión plenaria. Estos planes se añaden a los ya aprobados en materia de salud, cultura, caminos y gastos derivados de la crisis del COVID-19. Asimismo, la Diputación mantiene también un convenio especial con el Conselh Generau para el despliegue del autogobierno aranés.

El diputado Amador Marqués ha explicado que, “el grupo de UA trabaja para que la Diputación dé apoyo a los ayuntamientos y pedanías en la mejora, inversión y recuperación de sus economías, sobre todo en estos momentos tan difíciles para todos”. Por este motivo, Marqués ha pedido que la Diputación se implique en la recuperación de las economías locales afectadas por las restricciones decretadas para hacer frente a la pandemia. También ha reclamado que se aceleren los trabajos del despliegue de la fibra óptica para facilitar el teletrabajo en los pueblos de montaña.

Aran, 23 de octubre de 2020

 

UA aposta per les noves inversions de la Diputació en els pobles aranesos

Els plans de l’ens provincial suposen un finançament de 1’4 milions d’euros en infraestructures a l’Aran

La Diputació de Lleida ha aprovat dos plans d’inversions per als municipis i pobles aranesos per un import total d’1,4 milions d’euros. El Pla de Dinamització Local ja s’ha resolt per finançar millores de les infraestructures i equipaments locals amb 440.000 euros d’inversió, a partir d’aquest any. D’altra banda, el Pla de Cooperació Local 2020-21 preveu una partida de 930.000 euros, que serà destinada per als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades d’Aran. Aquest finançament es pot dedicar a diverses inversions locals relacionades amb la millora i reforma de serveis, noves infraestructures, màquines, transport i altres equips associats al funcionament operatiu dels serveis locals.

El grup d’Unitat d’Aran ha votat a favor de tots dos plans en l’última sessió plenària. Aquests plans s’afegeixen als ja aprovats en matèria de salut, cultura, camins i despeses derivades de la crisi del COVID-19. Així mateix, la Diputació manté també un conveni especial amb el Conselh Generau per al desplegament de l’autogovern aranès.

El diputat Amador Marqués ha explicat que, “el grup d’UA treballa perquè la Diputació doni suport als ajuntaments i pedanies en la millora, inversió i recuperació de les seves economies, sobretot en aquests moments tan difícils per a tots”. Per aquest motiu, Marqués ha demanat que la Diputació s’impliqui en la recuperació de les economies locals afectades per les restriccions decretades per fer front a la pandèmia. També ha reclamat que s’accelerin els treballs del desplegament de la fibra òptica per facilitar el teletraball en els pobles de muntanya.

Aran, 23 d’octubre de 2020