Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Se sotmeten a informació pública els estudis de la millora de la C-28 dels trams Salardú-Vaquèria i la corba de Tonyon-límit comarcal

L’objecte dels estudis informatiu i d’impacte ambiental és definir i valorar totes les obres necessàries per a l’execució de les obres de millora del traçat de la C-28 així com estudiar i comparar les possibles alternatives i solucions a aplicar als trams entre Salardú i Vaquèira i des de la corba de Tonyon fins a l límit de la comarca de la Val d’Aran.

Tram Salardú-Vaquèria

Aquest tram de 3,2 km té forts pendents amb una calçada estreta per al volum i el tipus de trànsit que hi circula. La solució adoptada es fonamenta en el traçat ja existent i preveu diverses millores puntuals com ara el sanejament i el reforç del paviment, l’ampliació de la calçada en sentit ascendent fins als dos metres, ja que això permetrà que els vehicles, en cas que s’hagin d’aturar, no tallin la circulació en el carril de pujada. En total es dotarà a la carretera d’una secció de 9 metres d’amplada.

Tram corba de Tonyon-límit comarcal

En aquest cas, el tram té una longitud de 3.900 metres i també s’opta per mantenir el traçat actual amb millores del ferm i l’ampliació de plataforma fins assolir un total de 7 metres de calçada més la cuneta de formigó. Atesa la dificultat orogràfica del tram , és necessària la construcció de murs de contenció.