Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Representants dels partits integrants de la Taula de Vielha lliuraran la proposta de modificació de la Llei d´Aran al president del Parlament demà a les 12 del migdia

Representants de tots els partits aranesos integrants de la Taula de Vielha –Partit Popular de Catalunya, Unitat d´Aran-PSC, Unió Democràtica de Catalunya, Unió Popular Aranesa, Gent d´Aran, Partit Democràtic Aranès i Partit Renovador d´Arties i Garòs- a excepció de Convergència Democràtica Aranesa, faran lliurament de la proposta de modificació de la Llei d´Aran al president del Parlament a les 12 del migdia.
A partir d´aquest moment es constituirà una ponència conjunta de totes les forces polítiques en la que s´haurà de debatre la modificació de la llei.

Aquesta proposta de modificació destaca sobretot els punts següents:

•    La definició d´un nou procés de traspàs de competències amb la participació del conjunt de les forces polítiques per la via del projecte de llei
•    La incorporació d´un nou marc reglamentari que contempli la creació de la figura del Priòr
•    Un nou marc electoral que superi parcialment l´actual definició dels Terçons i que es fonamenti en un sistema de circumscripció única amb una llista tancada per tot l´Aran que escollirà 13 consellers pel sistema de la Llei d´Hondt; a més, una llista oberta a cada terçó per escollir per majoria un representant que complirà amb les funcions de representant territorial
•    Creació de la figura d´un prohom que faci les funcions del Síndic de Greuges

Vielha, 23 de maig de 2002